Navigacija

23. generalna skupština EA

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 27-28. maja 2009. godine u Luksemburgu je održana 23. sednica Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju, prva sednica nakon što je 1. aprila ove godine ova organizacija i formalno priznata kao telo koje pruža podršku sistemu akreditacije u Evropskoj uniji

Tokom zasedanja EA GA doneto je 30 rezolucija od kojih su najznačajnije:

- Rezolucija o potpisivanju Sporazuma o partnerstvu Evropske organizacije za akreditaciju (EA) i Evropske komisije
- Rezolucija o akreditaciji medicinskih referentnih laboratorija u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025 i standarda ISO 15195
- Rezolucija o nephodnosti učestvovanja u međulaboratorijskim poređenjima, po pomogućstvu u onima koje preporučuje Komitet za laboratorije EA.

Tokom Generalne skupštine izabrano je novo rukovodstvo Evropske organizacije za akreditaciju:
- predsednik EA Graham Talbot (UKAS)
- potpredsednik EA Daniel Pierre (COFRAC)
- predsednik Saveta za multilateralne sporazume Thomas Facklam (TGA)
- predsednik Komiteta za inspekciju Norbert Müller (BMWFJ)
- predsednik Komiteta za sertifikaciju Leopoldo Cortez (IPAC)
- predsednik Komiteta za komunikacije i publikacije Vagn Andersen (DANAK)
- predsednik Komiteta za laboratorije Christina Waddington (FINAS)

Izabrana su i četiri dodatna člana Izvršnog komiteta EA:
Biserka Bajzek- Brezak (HAA)
Hanspeter Ischi (SAS)
Rósza Ring (NAT)
Jan Van der Poel (RvA).

Tokom Generalne skupštine potpisan je i Memorandum o razumevanju sa Evropskom kooperacijom za zakonsku metrologiju (European Cooperation in Legal Metrology – WELMEC).

Direktor Akreditacionog tela Srbije, dr Dejan Krnjaić, aktivno je učestvovao u radu Generalne skupštine na kojoj je i potvrđena aplikacija Srbije za kolegijalno ocenjivanje (peer evaluation).


Graham Talbot, Lorenzo Thione i Martine Blum presedavaju radnim delom skupštine