Навигација

23. генерална скупштина ЕА

Међународне активности

У периоду од 27-28. маја 2009. године у Луксембургу је одржана 23. седница Генералне скупштине Европске организације за акредитацију, прва седница након што је 1. априла ове године ова организација и формално призната као тело које пружа подршку систему акредитације у Европској унији

Током заседања ЕА ГА донето је 30 резолуција од којих су најзначајније:

- Резолуција о потписивању Споразума о партнерству Европске организације за акредитацију (ЕА) и Европске комисије
- Резолуција о акредитацији медицинских референтних лабораторија у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025 и стандарда ISO 15195
- Резолуција о непходности учествовања у међулабораторијским поређењима, по помогућству у онима које препоручује Комитет за лабораторије ЕА.

Током Генералне скупштине изабрано је ново руководство Европске организације за акредитацију:
- председник ЕА Graham Talbot (UKAS)
- потпредседник ЕА Daniel Pierre (COFRAC)
- председник Савета за мултилатералне споразуме Thomas Facklam (TGA)
- председник Комитета за инспекцију Norbert Müller (BMWFJ)
- председник Комитета за сертификацију Leopoldo Cortez (IPAC)
- председник Комитета за комуникације и публикације Vagn Andersen (DANAK)
- председник Комитета за лабораторије Christina Waddington (FINAS)

Изабрана су и четири додатна члана Извршног комитета ЕА:
Бисерка Бајзек- Брезак (ХАА)
Hanspeter Ischi (SAS)
Rósza Ring (NAT)
Jan Van der Poel (RvA).

Током Генералне скупштине потписан је и Меморандум о разумевању са Европском кооперацијом за законску метрологију (European Cooperation in Legal Metrology – WELMEC).

Директор Акредитационог тела Србије, др Дејан Крњаић, активно је учествовао у раду Генералне скупштине на којој је и потврђена апликација Србије за колегијално оцењивање (peer evaluation).


Graham Talbot, Lorenzo Thione и Martinе Blum преседавају радним делом скупштине