Navigacija

Svečana dodela sertifikata za 12 organizacija

Aktuelnosti

Danas su u prostorijama Akreditacionog tela Srbije direktor ATS-a dr Dejan Krnjaić i predsednik UO ATS-a prof. dr Slobodan Petrović dodelili13 sertifikata i rešenja za novoakreditovane organizacije, organizacije posle nadzora i obnovljene akreditacije. 

Dr Krnjaić je čestitao prisutnima na dobijenim sertifikatima i poželeo im uspešan rad u budućnosti.

„Danas ćemo osim ovog vrlo važnog događaja za sve nas - svečane dodele sertifikata, imati i sednicu Upravnog odbora, na kojoj ćemo usvojiti Predlog projekata ATS-a za naredne tri godine. Očekujem da ćemo do kraja tog perioda uskladiti zakonsku regulativu sa regulativom EU, jer će nam to omogućiti skorije pristupanje EU i STO. Pokrenuli smo inicijativu da tokom 2009. godine imamo još jednu proveru („peer assessment“) od stane EA, što će nam omoćuti da potpisivanjem multilateralnih sporazuma sa članicama EA, da sertifikati i izveštaji naših laboratorija i organizacija budu regionalno i svetski proiznati, što će, svakako, doprineti lakšem protoku roba i usluga, kao i ekonomskom razvoju naše zemlje. To je veliki zadatak kako za Akreditaciono telo Srbije, tako i za organizacije za sertifikaciju, kontrolna tela i laboratorije za ispitivanje i etaloniranje“, istakao je dr Dejan Krnjaić.

"Čestitam još jednom svim novoakreditovim organizacijama koje su po prvi put dobile akreditaciju i ušle u veliku porodicu akreditovanih organizacija, kao i onim organizacijama koje uspešno održavaju akreditaciju, što svi zajedno prepoznajete značaj akreditacije i na najbolji mogući način svojim radom pružate primer dobre prakse i uspostavljanja stabilnog sistema kvaliteta u Srbiji", završio je dr Krnjaić svoje izlaganje.

Organizacije koje su dobile sertifikat:

1. Taho Ivanić d.o.o. - Novo Selo, Lešnica
2. Stemark tahograf d.o.o. - Beograd
3. Elkont inženjering d.o.o. Beograd (kontrolna organizacija)
4. Elkont inženjering d.o.o. Beograd (sertifikaciono telo)

5. M-elektro d.o.o. - Beograd
6. Energo sistem d.o.o. - Stara Pazova
7. Messer Tehnogas - Beograd
8. Centro gas d.o.o. -Novi Sad
9. Institut za kvalitet radne i životne sredine "1. maj" AD - Niš
10. Veterinarski specijalistički institut "Zrenjanin" - Zrenjanin
11. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Katedra za patološku morfologiju - Beograd
12. Javno komunalno preduzeće "Put, Laboratorija JKP "Put" - Novi Sad
13. Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Centralna laboratorija za ispitivanje - Beograd

 


Biljana Tomić, dr Dejan Krnjaić, prof. dr Slobodan Petrović i mr Vida Živković

Akreditaciju prima predstavnica Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu Sanja Kovačević Aleksić

Akreditaciju je dobio i Specijalistički veterinarski institut "Zrenjanin" iz Zrenjanina

Željko Paljić, rukovodilac laboratorije Centro gas Novi Sad

Ljuben Stojković, Stemark tahograf Beograd

Elkont inženjering d.o.o. iz Beograd dobio je 2 sertifikata (kontrolna organizacija i sertifikaciono telo)

dr Krnjaić i predstavnik Messer Tehnogasa - Beograd