Навигација

Свечана додела сертификата за 12 организација

Актуелности

Данас су у просторијама Акредитационог тела Србије директор АТС-а др Дејан Крњаић и председник УО АТС-а проф. др Слободан Петровић доделили13 сертификата и решења за новоакредитоване организације, организације после надзора и обновљене акредитације. 

Др Крњаић је честитао присутнима на добијеним сертификатима и пожелео им успешан рад у будућности.

„Данас ћемо осим овог врло важног догађаја за све нас - свечане доделе сертификата, имати и седницу Управног одбора, на којој ћемо усвојити Предлог пројеката АТС-а за наредне три године. Очекујем да ћемо до краја тог периода ускладити законску регулативу са регулативом ЕУ, јер ће нам то омогућити скорије приступање ЕУ и СТО. Покренули смо иницијативу да током 2009. године имамо још једну проверу („peer assessment“) од стане ЕА, што ће нам омоћути да потписивањем мултилатералних споразума са чланицама ЕА, да сертификати и извештаји наших лабораторија и организација буду регионално и светски произнати, што ће, свакако, допринети лакшем протоку роба и услуга, као и економском развоју наше земље. То је велики задатак како за Акредитационо тело Србије, тако и за организације за сертификацију, контролна тела и лабораторије за испитивање и еталонирање“, истакао је др Дејан Крњаић.

"Честитам још једном свим новоакредитовим организацијама које су по први пут добиле акредитацију и ушле у велику породицу акредитованих организација, као и оним организацијама које успешно одржавају акредитацију, што сви заједно препознајете значај акредитације и на најбољи могући начин својим радом пружате пример добре праксе и успостављања стабилног система квалитета у Србији", завршио је др Крњаић своје излагање.

Организације које су добиле сертификат:

1. Тахо Иванић д.о.о. - Ново Село, Лешница
2. Стемарк тахограф д.о.о. - Београд
3. Елконт инжењеринг д.о.о. Београд (контролна организација)
4. Елконт инжењеринг д.о.о. Београд (сертификационо тело)

5. М-електро д.о.о. - Београд
6. Енерго систем д.о.о. - Стара Пазова
7. Messer Tehnogas - Београд
8. Центро гас д.о.о. -Нови Сад
9. Институт за квалитет радне и животне средине "1. мај" АД - Ниш
10. Ветеринарски специјалистички институт "Зрењанин" - Зрењанин
11. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Катедра за патолошку морфологију - Београд
12. Јавно комунално предузеће "Пут, Лабораторија ЈКП "Пут" - Нови Сад
13. Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Централна лабораторија за испитивање - Београд

 


Биљана Томић, др Дејан Крњаић, проф. др Слободан Петровић и мр Вида Живковић

Акредитацију прима представница Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду Сања Ковачевић Алексић

Акредитацију је добио и Специјалистички ветеринарски институт "Зрењанин" из Зрењанина

Жељко Паљић, руководилац лабораторије Центро гас Нови Сад

Љубен Стојковић, Стемарк тахограф Београд

Елконт инжењеринг д.о.о. из Београд добио је 2 сертификата (контролна организација и сертификационо тело)

др Крњаић и представник Messer Tehnogasа - Београд