Navigacija

Regionalnoi projekat za infrastrukturu kvaliteta - CARDS 2006 - HOT1

Seminari

Predstavnici nacionalnih akreditacionih tela zemalja regiona zapadnog Balkana učestvovali su u seminaru namenjenom zaposlenima u akreditacionim telima u okviru Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta -  CARDS 2006 - HOT1, koji se održao od 9. do 13. juna u Pragu, Češka.

Seminar je održan u organizaciji Češkog instituta za akreditaciju (CAI) , a predstavnici akreditacionih tela zemalja regiona zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Kosovo (UNSCR 1244)) su tokom petodnevnog seminara imali predavanja iz oblasti akreditacije medicinskih laboratorija (EN ISO 15189), laboratorija za uzorkovanje i ispitivanje životne sredine (EN ISO 17025), akreditaciju tela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednosti hrane, kao i predavanja na temu merne nesigurnosti.

Seminar je sproveden sa ciljem da upozna učesnike sa sprovođenjem postupaka akreditacije i ocenjivanja, kao i primenom informacionih tehnologija i uspostavljanja Document Management System-a u procesu akreditacije.

Uz predavanja i praktičnu primenu, ovaj seminar će pomoći unapređenju i harmonizaciji postupaka u nacionalnim akreditacionim telima zemalja učesnica, koji su neophodni u procesu pristupanja EU i potpisivanju MLA ugovora u okviru EA.


Tanja Radović (ATCG), Sanela Avdagić Tanković (BATA), Jasna Stojanović (ATS), Dejan Krnjaić (ATS), Darko Bošnjak (HAA) i Dragica Križanec (HAA)
 
Milan Svoboda (CAI) i Vladimir Misha (Albanija)
 
Darko Bošnjak (HAA), Dragica Križanec (HAA), Teodora Taševska (IARM), Ibush Luzha (Kosovo UNSCR 1244) i Martina Bernarova (CAI)

 
Jaroslav Mucha (CAI), Dragica Križanec (HAA) i Teodora Taševska (IARM)