Навигација

Регионалнои пројекат за инфраструктуру квалитета - CARDS 2006 - HOT1

Семинари

Представници националних акредитационих тела земаља региона западног Балкана учествовали су у семинару намењеном запосленима у акредитационим телима у оквиру Регионалног пројекта за инфраструктуру квалитета -  CARDS 2006 - HOT1, који се одржао од 9. до 13. јуна у Прагу, Чешка.

Семинар је одржан у организацији Чешког института за акредитацију (CAI) , а представници акредитационих тела земаља региона западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија, Црна Гора, Македонија и Косово (UNSCR 1244)) су током петодневног семинара имали предавања из области акредитације медицинских лабораторија (EN ISO 15189), лабораторија за узорковање и испитивање животне средине (EN ISO 17025), акредитацију тела за сертификацију система менаџмента безбедности хране, као и предавања на тему мерне несигурности.

Семинар је спроведен са циљем да упозна учеснике са спровођењем поступака акредитације и оцењивања, као и применом информационих технологија и успостављања Document Management System-а у процесу акредитације.

Уз предавања и практичну примену, овај семинар ће помоћи унапређењу и хармонизацији поступака у националним акредитационим телима земаља учесница, који су неопходни у процесу приступања ЕУ и потписивању МЛА уговора у оквиру ЕА.


Тања Радовић (АТЦГ), Санела Авдагић Танковић (БАТА), Јасна Стојановић (АТС), Дејан Крњаић (АТС), Дарко Бошњак (ХАА) и Драгица Крижанец (ХАА)
 
Milan Svoboda (CAI) и Vladimir Misha (Албанија)
 
Дарко Бошњак (ХАА), Драгица Крижанец (ХАА), Теодора Ташевска (ИАРМ), Ibush Luzha (Косово UNSCR 1244) и Martina Bernarova (CAI)

 
Jaroslav Mucha (CAI), Драгица Крижанец (ХАА) и Теодора Ташевска (ИАРМ)