Navigacija

Atina, 25. do 27. februar 2008. godine

Međunarodne aktivnosti

U organizaciji Nacionalnog akreditacionog tela Grčke (ESYD), u periodu od 25. do 27. februara, u Atini su održani: 15. sastanak Sertifikacionog komiteta (EA CC), 16. sastanak Inspekcijskog komiteta (EA IC) Evropske kooperacije za akreditaciju (EA), kao i radionica na temu ''Uloga akreditacije u procesu notifikacije''. 


Na radonici je, kroz prikladna uvodna predavanja, dat pregled revizije ''Novog pristupa'' i nove Evropske legislative, prvenstveno u delu koji se odnosi na ulogu akreditacije u procesu notifikacije tela za ocenivanje usaglašenosti.

Za radionicu je iskazano veliko interesovanje i ona je bila dobra prilika za razmenu ideja o budućoj ulozi i značaju akreditacije u obavezno zakonskom području u Evropi.

Osnov za diskusiju na radionici je bila rezolucija koju je Evropski parlament usvojio 21. februara i koja se odnosi na novi paket EU regulativa, a posebno regulativu kojom se uređuju zahtevi za akreditaciju i nadzor nad tržištem u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište. 

Kao predstavnici Akreditacionog tela Srbije, sastancima EA CC, EA IC i radionici, prisustvovali su: dr Dejan Krnjaić, direktor ATS, mr Vida Živković, predstavnik ATS u IC i Radmila Guntrum, predstavnik ATS u CC.