Навигација

Атина, 25. до 27. фебруар 2008. године

Међународне активности

У организацији Националног акредитационог тела Грчке (ESYD), у периоду од 25. до 27. фебруара, у Атини су одржани: 15. састанак Сертификационог комитета (EA CC), 16. састанак Инспекцијског комитета (EA IC) Европске кооперације за акредитацију (ЕА), као и радионица на тему ''Улога акредитације у процесу нотификације''. 


На радоници је, кроз прикладна уводна предавања, дат преглед ревизије ''Новог приступа'' и нове Европске легислативе, првенствено у делу који се односи на улогу акредитације у процесу нотификације тела за оценивање усаглашености.

За радионицу је исказано велико интересовање и она је била добра прилика за размену идеја о будућој улози и значају акредитације у обавезно законском подручју у Европи.

Основ за дискусију на радионици је била резолуција коју је Европски парламент усвојио 21. фебруара и која се односи на нови пакет ЕУ регулатива, а посебно регулативу којом се уређују захтеви за акредитацију и надзор над тржиштем у односу на стављање производа на тржиште. 

Као представници Акредитационог тела Србије, састанцима EA CC, EA IC и радионици, присуствовали су: др Дејан Крњаић, директор АТС, мр Вида Живковић, представник АТС у IC и Радмила Гунтрум, представник АТС у CC.