Navigacija

Obaveštenje kontrolnim telima akreditovanim za poslove ocenjivanja usaglašenosti analizatora izduvnih gasova, brojila aktivne električne energije i merila toplotne energije

OpšteObaveštenja

Imajući u vidu donošenje Pravilnika o overavanju analizatora izduvnih gasova („Sl.glasnik RS, br.14/2024“), Pravilnika o overavanju brojila aktivne električne energije klase tačnosti A,B,C,2.1.i 0,5 S  („Sl.glasnik RS, br.14/2024“) i Pravilnika o overavanju merila toplotne energije („Sl.glasnik RS, br.14/2024“), a koji se primenjuju od 1. januara 2025. godine, Akreditaciono telo Srbije (ATS) će postupiti na sledeći način:

Svim kontrolnim telima akreditovanim za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja analizatora izduvnih gasova, brojila aktivne električne energije i merila toplotne energije omogućiće se da tokom 2024. godine budu ocenjena i u skladu sa navedenim pravilnicima. Imajući u vidu da donošenje navedenih pravilnika nije uslovilo promene od suštinskog uticaja na rad kontrolnih tela koja su već akreditovana za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja analizatora izduvnih gasova, brojila aktivne električne energije i merila toplotne energije, odnosno da isto predstavlja samo nastavak načina rada na koji su regulisana sva ostala merila iz harmonizovane oblasti, u smislu donošenja posebnih pravilnika kojima se propisuju zahtevi i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva za merila u upotrebi, ATS će sprovesti dokumentaciono ocenjivanje. Dokumentaciono ocenjivanje se može sprovesti tokom redovnog (nadzornog/ ponovnog) ocenjivanja.  Kako se Pravilnici primenjuju od 1. januara 2025. godine, ATS će u obimu akreditacije zadržati i postojeće reference. Navedene reference će ostati u obimu akreditacije kontrolnih tela akreditovanih za periodična (redovna) i vanredna kontrolisanja sve do 1. januara 2025. godine, kada će ATS smanjiti obim akreditacije tako da će od 1. januara 2025. godine za navedena kontrolisanja jedine reference biti napred navedeni (novi) pravilnici (i gde je relevantno dokumenta prema Spisku srpskih standarda iz oblasti merila i Spisku normattivnih dokumenata iz oblasti merila).

Kontrolnim telima akreditovanim prema modulima izmena obima akreditacije će se procesuirati tokom redovnog (nadzornog/ ponovnog) ocenjivanja na način da će biti izvršeno pozivanje na Pravilnik o merilima i relevantna OIML dokumenta.