Navigacija

Održana obuka u vezi sa akreditacijom u oblasti GHG verifikatora

OpšteObaveštenjaSeminari

U toku ove nedelje, predstavnici ATS-a učestvovali su na dvodnevnoj obuci koju je organizovao TAIEX TRATOLOW u prijatnom ambijentu hotela Central Point u Beogradu. Predavači su bili eksperi iz EU: Lucy Candlin (TRATOLOW), Zdenko Franić (HAA) i Monique Voogt (TRATOLOW).

Obuka se odnosila na verifikaciju i akreditaciju verifikatora izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte. Prvog dana obuke diskutovalo se na sledeće teme:

  • ciklus akreditacije (ključne aktivnosti, razmena informacija i rokovi);
  • ciklus usklađivanja (zakonodavstvo, zahtevi i rokovi);
  • proces verifikacije (principi, zadaci i uloge verifikatora).

Drugog dana obuke diskutovalo se o sledećem:

  •  pripreme pre ugovora i ugovaranje (prodaja, pregled dokumenatacije, strateška i rizična analiza, planiranje verifikacije);
  • „korak-po-korak verifikacija“ uključujući šablone dokumenata (odlazak na teren, usklađenost, tok podataka);
  • evaluacija nalaza.

Cilj ove obuke bio je da se podrže predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine Srbije; Agencije za zaštitu životne sredine Srbije i Akreditacionog tela Srbije u primeni Sistema za trgovinu emisijama Evropske unije (ETS). Obuka je pružila praktičan uvid u to kako sprovesti akreditaciju ETS-a i razumeti specifične zahteve verifikatora ETS-a. Takođe, cilj je da se ATS-u pruži potrebno stručno znanje kako bi se odlučilo koji dokumenti će činiti osnovu za njihovo ocenjivanje ETS verifikatora i oblikovati proces akreditacije u Srbiji.

Kao rezultat ove obuke očekuje se da se poboljša razumevanje praktičnih aspekata akreditacije i verifikacije u sistemu trgovanja emisijama. A ocenjivači će biti spremni da obavljaju svoje zadatke u okviru planiranog sistema trgovine emisijama u Srbiji, u skladu sa EU sistemom trgovine emisijama.