Navigacija

Održana 54. Generalna skupština EA

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA), 54. po redu, održana je u periodu od 22. do 23. novembra 2023. godine u Dablinu, Irska.

Među učesnicima iz 41 nacionalnog akreditacionog tela (NAT), priznatih zainteresovanih strana i Savetodavnog odbora EA, bili su i predstavnici ATS-a koji su prisustvovali donošenju brojnih rezolucija, sastancima C nivoa kao i prezentaciji novog komunikacionog plana.  

Predstavljamo vam neke od istaknutih tačaka sa ove skupštine:

EA Communication Network

Članovi EA odobrili su smernice za ‘’EA Communication Network’’. Ovaj skup će biti mesto gde profesionalci za komunikaciju mogu podeliti iskustva i dobre prakse, učiti kako da primene nove alate i postavljati pitanja kolegama u vezi sa komunikacijom i marketingom.
Svi članovi EA i priznate zainteresovane strane dobrodošli su da učestvuju u novom komitetu.

EA Kodeks ponašanja

EA je objavila Kodeks ponašanja za sve osobe i tela koja rade za i unutar EA u okviru EA Statuta i Pravila i postupaka, uključujući članove EA, zainteresovane strane, posmatrače, kao i zvaničnike EA i njihovo osoblje. Principi ovog kodeksa odnose se na poštovanje drugih; nediskriminaciju, rodnu ravnopravnost, rad u korist evropske zajednice, poštovanje i zaštita brenda i reputacije EA, i praćenje potencijalnih neusaglašenosti.

TFG Communications

Izvršni odbor EA je 2022. godine osnovao Radnu grupu za komunikacije (TFG) kako bi definisao Strategiju komunikacije i razvio akcioni plan za sprovođenje te strategije.

Predloženi akcioni plan predstavljen je na Generalnoj skupštini. Glavni ciljevi su:

  • postizanje veće transparentnosti u vezi sa akcijama Izvršnog odbora EA i Sekretarijata EA;
  • bolja integracija novih članova/novih predstavnika menadžmenta;
  • povećati angažovanje publike i poboljšanje cirkulacije informacija;
  • jačanje odnosa sa ključnim zainteresovanim stranama i uspostavljanje zajedničkog jezičkog alata za članove EA, za spoljnu komunikaciju.

Sledeća Generalna skupština održaće se u periodu od 22. do 23. maja 2024. u Belgiji.