Navigacija

Novo izdanje Biltena ATS-a

ObaveštenjaPromocija

Poštovani čitaoci, predstavljamo vam novo, 28. elektronsko izdanje Biltena ATS-a. Tema ovog broja je implementacija CAF-a (zajednički okvir za procenu) u javnom sektoru. Ovaj model upravljanja ukupnim kvalitetom namenjen samoproceni koji je razvio javni sektor za svoje potrebe, koriste menadžeri i zaposleni kako bi prepoznali svoje kapacitete. 

Prateći savremene trendove poslovanja i primere dobre prakse, ATS je prepoznao benefite uspostavljanja CAF-a za unapređenje i poboljšanje sopstvenog rada koristeći prednosti strateškog upravljanja i ostvarivanje najboljih mogućih rezultata u sopstvenim oblastima rada. 

Pored ove teme, u ovom broju možete nešto više saznati o aktivnosti ATS-a u periodu od početka ove godine do danas među kojima su: učešće ATS-a na međunarodnim skupovima i važna uloga koju je ATS imao ove godine a to je da je bio domaćin EA MAC Komiteta. 

Kao i u ranijim izdanjima Biltena ATS-a, jedan deo posvećen je i novostima iz međunarodnih organizacija (EA, ILAC, IAF)  a s obzirom da standardizacija i metrologija zajedno sa akreditacijom čine infrastrukturu kvaliteta u našoj zemlji i šire, mogu se i iz ovih oblasti pročitati neke od aktuelnih tema.

Želimo Vam prijatno čitanje i ukoliko imate neki komentar ili predlog u vezi sa sadržajem Biltena, slobodno ih možete poslati na naš poznati mejl: office@ats.rs 

Bilten možete preuzeti OVDE