Navigacija

ISS objavio nove tehničke specifikacije i novi standard

ObaveštenjaZakoni i propisi

Institut za standardizaciju Srbije (ISS) nedavno je objavio dve nove tehničke specifikacije iz serije SRPS ISO/IEC TS 17021, Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 11 i Deo 13.

Obe tehničke specifikacije su dvojezične, na srpskom i engleskom jeziku. Deo 11 obuhvata dodatne zahteve za kompetentnost osoblja koje učestvuje u proveri i procesu sertifikacije sistema menadžmenta za menadžment objektima (FM), dok se deo 13 odnosi na zahteve za kompetentnost osoblja za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta za usklađenost (CMS). Njima se dopunjuju postojeći zahtevi za kompetentnost, konzistentnost i nepristrasnost tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju svih vrsta sistema menadžmenta, iz standarda SRPS ISO/IEC 17021-1 objavljenog 2015. godine. 

Trenutno su u fazi projekta još dva dokumenta iz iste serije, tehničke specifikacije – prSRPS ISO/IEC TS 17021-12 i  prSRPS ISO/IEC TS 17021-14. Deo 12 obezbeđuje zahteve za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta za saradničke odnose (CBRMS), a deo 14 sadrži zahteve za kompetentnost u procesima provere i sertifikacije sistema menadžmenta zapisima (MSR). Njihovo prihvatanje očekuje se 1. januara 2024. godine.

SRPS standarde i srodne dokumente iz ove oblasti donosi nacionalna komisija KS CASCO.

U julu mesecu na srpskom jeziku objavljen je standard SRPS EN ISO 6009:2017, Hipodermalne igle za jednokratnu upotrebu – Kodiranje bojom radi identifikacije. Ovim standardom se utvrđuje kodiranje boje radi identifikacije potkožnih igala za jednokratnu upotrebu, nazivnog spoljnog prečnika u opsegu od 0,18 mm do 3,4 mm. 

Svaki standard ima svoj životni ciklus, nakon kojeg se potvrđuje, prestaje da važi ili se zamenjuje novim standardom. Zato je važno da svi korisnici koji prate standarde budu u toku kako bi mogli da posluju u skladu sa njima.

Ovu vest možete pročitati i OVDE.