Navigacija

Objavljen Izveštaj o radu Akreditacionog tela Srbije za 2022. godinu

Obaveštenja


Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije, usvojio je 28. februara 2023. godine Izveštaj o radu Akreditacionog tela Srbije za 2022. godinu. 

U Izveštaju o radu Akreditacionog tela Srbije za 2022. godinu, date su informacije i podaci o aktivnostima ATS-a u protekloj godini, ostvarenim rezultatima kao i ciljevima za naredni period.

Prethodnu godinu, obeležio je početak primene novog izdanja standarda, SRPS EN ISO 15189:2023. Prelazni period za primenu ovog izdanja standarda je tri godine od datuma njegovog objavljivanja, odnosno 5. decembar 2025. godine do kada sve medicinske laboratorije moraju da pređu na ovo izdanje standarda. Prvi obim akreditacije u oblasti ispitivanja uz pacijenta, izdat je u julu prošle godine. 

Takođe su  u prethodnom periodu započete aktivnosti  koje se odnose na razradu novih šema akreditacije: GHG verifikatori prema standardu SRPS EN ISO 14065:2022, biobanking prema standardu SRPS EN ISO 20387:2021, referentni materijali prema standardu ISO 17034:2016 , uz pomoć TAIEX instrumenta za pristupanje EU - Technical Assistance and Information Exchange Instrument.

Prateći savremene trendove poslovanja i primere dobre organizacione prakse, ATS je prepoznao benefite uspostavljanja CAF-a (Zajednički okvir za procenu) za unapređenje i poboljšanje sopstvenog rada koristeći prednosti strateškog upravljanja i ostvarivanje najboljih mogućih rezultata u sopstvenim oblastima rada pa je u saradnji sa MDULS-om  u okviru projekta Evropske unije (EU) za reformu javne uprave – EU4PAR, u toku prošle godine započeo aktivnosti na uvođenju upravljanja kvalitetom putem ovog modela.

ATS je i u 2022. godini održao sve potpisane sporazume EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA i aktivno učestvovao u regionalnim i drugim  međunarodnim  konferencijama kao i u radu svih komiteta  EA  i   njihovim   radnim   grupama.

C obzirom da je ATS kuća  otvorenih  vrata, svaka  vaša  sugestija  i  predlog  su dobrodošli, pa stoga  želimo  da ovaj Izveštaj  pročitate  sa  velikom  pažnjom.

Izveštaj o radu za 2022. godinu, možete preuzeti OVDE