Навигација

Објављен Извештај о раду Акредитационог тела Србије за 2022. годину

Обавештења


Управни одбор Акредитационог тела Србије, усвојио је 28. фебруара 2023. године Извештај о раду Акредитационог тела Србије за 2022. годину. 

У Извештају о раду Акредитационог тела Србије за 2022. годину, дате су информације и подаци о активностима АТС-а у протеклој години, оствареним резултатима као и циљевима за наредни период.

Претходну годину, обележио је почетак примене новог издања стандарда, SRPS EN ISO 15189:2023. Прелазни период за примену овог издања стандарда је три године од датума његовог објављивања, односно 5. децембар 2025. године до када све медицинске лабораторије морају да пређу на ово издање стандарда. Први обим акредитације у области испитивања уз пацијента, издат је у јулу прошле године. 

Такође су  у претходном периоду започете активности  које се односе на разраду нових шема акредитације: ГХГ верификатори према стандарду SRPS EN ISO 14065:2022, биобанкинг према стандарду SRPS EN ISO 20387:2021, референтни материјали према стандарду ISO 17034:2016 , уз помоћ TAIEX инструмента за приступање ЕУ - Technical Assistance and Information Exchange Instrument.

Пратећи савремене трендове пословањa и примере добре организационе праксе, АТС је препознаo бенефите успостављања CAF-а (Заједнички оквир за процену) за унапређење и побољшање сопственог рада користећи предности стратешког управљања и остваривањe најбољих могућих резултата у сопственим областима рада па је у сарадњи са МДУЛС-ом  у оквиру пројекта Европске уније (ЕU) за реформу јавне управе – EU4PAR, у току прошле године започео активности на увођењу управљања квалитетом путем овог модела.

АТС је и у 2022. години одржао све потписане споразуме EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA и активно учествовао у регионалним и другим  међународним  конференцијама као и у раду свих комитета  ЕА  и   њиховим   радним   групама.

C обзиром да је АТС кућа  отворених  врата, свака  ваша  сугестија  и  предлог  су добродошли, па стога  желимо  да овај Извештај  прочитате  са  великом  пажњом.

Извештај о раду за 2022. годину, можете преузети OВДЕ