Navigacija

Objavljen EA Izveštaj za 2022. godinu

ObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju - EA je 6. juna 2023. godine, objavila na svom sajtu Izveštaj o radu Evropske organizacije za akreditaciju za 2022. godinu.

Ovaj EA Izveštaj koji rezimira sve aktivnosti svojih članica, priznatih zainteresovanih strana i EA Sekretarijata tokom 2022. godine, možete pogledati na sajtu EA, na sledećem linku: OVDE

Dr Andreas Steinhorst, izvršni sekretar EA, povodom objavljivanja ovog Izveštaja, rekao je sledeće:
“Prethodna, 2022. godina, bila je turbulentna. Harmonizacija i saradnja bili su najzastupljeniji u 2022. godini. EA je započela sa primenom standarda za EN ISO 20387 (biobanking) i EN ISO/IEC 17029 (validacija i verifikacija) i održano je 7 obuka i vebinara kako bi se ocenjivači EA informisali o primeni novih standarda.

EA je obnovio sporazum o saradnji sa Evropskom komisijom i sa EFTA, jačajući postojeće odnose. Na kraju 2022, EA je uključena u preko 25 novih i izmenjenih zakona koji su usaglašeni sa Evropskom komisijom, kako bi se osiguralo da se akreditacija koristi u skladu sa evropskim principima navedenim u Uredbi (EC) 765/2008 o akreditaciji.
EA je pripremila izveštaj , “One Voice”, sa ciljem da se harmonizuje akreditacija širom Evrope kako bi se osiguralo poverenje u sertifikate koje izdaju akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, i objavila je upustvo za ocenjivanje sa udaljenosti (the Guidance on Remote assessment).

EA MLA znak je registrovan u Zavodu za intelektualnu svojinu EU kao kolektivni znak EU i biće u upotrebi čim bude registrovan u zemljama koje su potpisnice EA MLA sporazuma.

U toku jeseni 2022. godine, bilo je sastanaka koji su uživo realizovani  što nije bilo moguće dok se nije završila kriza izazvana pandemijom COVID-19. Dokazali smo da možemo da izvršimo zadatke, zahvaljujući bliskoj saradnji ostvarenoj tokom prethodnih godina.”

Dr Andreas Steinhorst poručuje: “Sada je vreme da izvučete ono najbolje iz ovog iskustva i da radite zajedno, uživo ili sa udaljenosti, iz Evrope ili bilo koje druge zemlje u svetu. Ova, 2023. godina je već puna mogućnosti i izazova, koje EA sa voljom prihvata, sve zajedno.”

Izveštaj EA za 2022. godinu možete pogledati OVDE