Навигација

Објављен EA Извештај за 2022. годину

ОбавештењаАктуелностиМеђународне активности

Европска организација за акредитацију - ЕА је 6. јуна 2023. године, објавила на свом сајту Извештај о раду Европске организације за акредитацију за 2022. годину.

Овај ЕА Извештај који резимира све активности својих чланица, признатих заинтересованих страна и ЕА Секретаријата током 2022. године, можете погледати на сајту ЕА, на следећем линку: ОВДЕ

Dr Andreas Steinhorst, извршни секретар ЕА, поводом објављивања овог Извештаја, рекао је следеће:
“Претходна, 2022. година, била је турбулентна. Хармонизација и сарадња били су најзаступљенији у 2022. години. ЕА је започела са применом стандарда за EN ISO 20387 (биобанкинг) и EN ISO/IEC 17029 (валидацијa и верификацијa) и одржанo je 7 обука и вебинара како би се оцењивачи ЕА информисали о примени нових стандарда.

ЕА је обновио споразум о сарадњи са Европском комисијом и са ЕФТА, јачајући постојеће односе. На крају 2022, ЕА је укључена у преко 25 нових и измењених закона који су усаглашени са Европском комисијом, како би се осигурало да се акредитација користи у складу са европским принципима наведеним у Уредби (ЕC) 765/2008 о акредитацији.
ЕА је припремила извештај , “One Voice”, са циљем да се хармонизује акредитација широм Европе како би се осигурало поверење у сертификате које издају акредитована тела за оцењивање усаглашености, и објавила је упуство за оцењивање са удаљености (the Guidance on Remote assessment).

ЕА МЛА знак је регистрован у Заводу за интелектуалну својину ЕУ као колективни знак ЕУ и биће у употреби чим буде регистрован у земљама које су потписнице ЕА МЛА споразума.

У току јесени 2022. године, било је састанака који су уживо реализовани  што није било могуће док се није завршила криза изазвана пандемијом COVID-19. Доказали смо да можемо да извршимо задатке, захваљујући блиској сарадњи оствареној током претходних година.”

Dr Andreas Steinhorst поручује: “Сада је време да извучете оно најбоље из овог искуства и да радите заједно, уживо или са удаљености, из Европе или било које друге земље у свету. Ова, 2023. година је већ пуна могућности и изазова, које ЕА са вољом прихвата, све заједно.”

Извештај ЕА за 2022. годину можете погледати ОВДЕ