Navigacija

Nedelja kvaliteta 2023

OpšteAktuelnostiPromocija

U Privrednoj komori Srbije u Beogradu, održana je 32. po redu tradicionalna manifestacija pod nazivom: „NEDELJA KVALITETA 2023“.  

Ovaj skup koji je trajao od 09. do 10. marta, okupio je brojne eksperte i stručnjake iz oblasti kvaliteta, nauke i privrede, sa ciljem da ukaže na nove trendove i zahteve unapređenja kvaliteta na putu ka poslovnoj izvrsnosti, uz razmenu iskustava i druženje sa poslovnim partnerima.

Nikola Vitas, v.d. pomoćnika ministra privrede otvarajući  ovu manifestaciju pozdravio je prisutne u ime Ministarstva privrede i u ime ministra Radeta Baste. Tom prilikom je poručio da Ministarstvo izuzetno ceni napore Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost koja već više od dve decenije promoviše izvrsnost u poslovanju i organizuje ovakvu manifestaciju.

Pored g. Vitasa, goste skupa pozdravili su i direktorka Akreditacionog tijela Crne Gore, Anita Krulanović, direktorka Instituta za standardizaciju, Tatjana Bojanić i vd direktora Akreditacionog tela Srbije, mr Dragan Pušara.

U svom obraćanju skupu, vd direktora Akreditacionog tela Srbije, mr Dragan Pušara, iskoristio je priliku da u kratkim crtama predstavi strateške ciljeve ATS-a koji će proizići iz Strateškog dokumenta koji je u izradi. U vezi sa tim posebno je naglasio potrebu digitalizacije procesa akreditacije kao i digitalizaciju procesa ocenjivanja. 

Takođe je istakao da je kao preduslov ovim procesima, data informacija o aktivnostima ATS-a radi sklapanja sporazuma sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu radi prebacivanja svih hardverskih kapaciteta u Državni data centar u Kragujevcu. Ova tehniča saradnja stvara preduslov za bezbedno čuvanje svih podataka kao i preduslov za realizaciju ocenjivanja sa udaljenosti u kompletnom kapacitetu ATS-a.

mr Dragan Pušara, pomenuo je i ostale ciljeve koji se odnose na rasterećenje privrede u smislu produženja ciklusa akreditacije sa četiri na pet godina što će doprineti efikasnijem radu ATS-a sa jedne strane i manjim troškovima u ukupnom opterećenju privrede kada je akreditacija u pitanju, sa druge strane.

Na kraju svog obraćanja gostima, mr Dragan Pušara istakao je još neke  aktivnosti a koje se odnose na razradu novih šema akreditacije: GHG verifikatori, biobanke, referentni materijali, gde je ATS otpočeo aktivnosti na realizaciji istih uz pomoć Taeksa (TAIEX) - Technical Assistance and Information Exchange Instrument, uz očekivanje da ove šeme do kraja ove godine postanu komercijalne. 

ATS se raduje narednom učešću na Nedelji kvaliteta koja predstavlja odlično mesto sastanka svih činioca infrastrukture kvaliteta u Srbiji.