Navigacija

ATS kao potpisnik EA MLA sporazuma u oblasti PT provajdera - dokument EA-INF/03

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnostiPromena dokumentacije

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu da je izašao revidiran dokument EA-INF/03 u kome se može videti novi status ATS-a kao potpisnika EA MLA sporazuma u oblasti provajdera za ispitivanje osposobljenosti (PTP).

Dokument možete preuzeti OVDE

Podsećamo, da je ATS je u periodu od 15. do 24. novembra 2021. godine bio predmet ponovnog kolegijalnog ocenjivanja od strane Evropske organizacije za akreditaciju (EA) i da je potom Savet za multilateralne sporazume EA (EA MAC) razmotrio rezultate kolegijalnog ocenjivanja ATS-a i doneo Odluku kojom potvrđuje da ATS ostaje potpisnik EA MLA u oblastima etaloniranja (EN ISO/IEC 17025), ispitivanja (EN ISO/IEC 17025), uključujući medicinska ispitivanja (EN ISO 15189), kontrolisanja (EN ISO/IEC 17020), sertifikacije sistema menadžmenta (EN ISO/IEC 17021-1), sertifikacije proizvoda, procesa i usluga (EN ISO/IEC 17065) i sertifikacije osoba (EN ISO/IEC 17024).

Takođe, EA MAS je potvrdio da je ATS usaglašen sa svim relevantnim zahtevima i u oblasti PT provajdera, čime je ATS proširio oblast svoga rada na oblast PT provajdera (EN ISO/IEC 17043) što potvrđuje Odluka EA MAC-a koja je važeća od 15.10.2022. godine.

Vest o ovome možete pročitati OVDE