Navigacija

Poziv za dostavljanje predloga kandidata za člana Saveta za akreditaciju 

ObaveštenjaAktuelnostiPromocija

Akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti
                                -poziv putem sajta ATS-

Predmet: Poziv za dostavljanje predloga kandidata za člana Saveta za akreditaciju 

Shodno članu 12. Zakona o akreditaciji (Sl.glasnik RS, br. 73/2010, 47/2021) u Akreditacionom telu Srbije (ATS) obrazuje se Savet za akreditaciju kao savetodavno telo po pitanjima iz oblasti akreditacije. Za članove Saveta biraju se istaknuti stručnjaci i naučni radnici iz oblasti koje su značajne za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS-a, kao predstavnici zainteresovanih strana.

Savet za akreditaciju obavlja sledeće poslove: daje mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditacije u Republici Srbiji; daje mišljenja na pravila akreditacije; daje inicijative za proširenje oblasti delovanja ATS, odnosno ustanovljavanja novih šema akreditacije; daje mišljenje u vezi primene zahteva standarda za akreditaciju u pojedinim oblastima; predlaže osnivanje stalnih ili privremenih tehničkih komiteta kao stručnih tela za određene oblasti akreditacije i identifikuje strane koje u njima treba da učestvuju; predlaže članove tehničkih i sektorskih komiteta; donosi pravila i kriterijume za imenovanje i rad tehničkih komiteta; utvrđuje zaduženja tehničkih komiteta; ustanovljava kriterijume za ocenjivače; daje mišljenja po pitanju zaštite nepristrasnosti rada ATS; daje mišljenja po drugim stručnim pitanjima, na zahtev upravnog odbora. 

Kao zainteresovane strane u Savetu za akreditaciju  identifikovani su: organi državne uprave i imaoci javnih ovlašćenja; fakulteti i instituti; privredna društva, preduzetnici, komore i slično; udruženja potrošača; udruženja proizvođača; akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti i udruženja odnosno asocijacije za oblast kvaliteta.

Kriterijumi koje treba da ispune predloženi kandidati za članove Saveta za akreditaciju su: da su istaknuti stručnjaci i da imaju stručna znanja iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS;  da se nalaze na poziciji sa koje mogu uticati na donošenje i izvršavanje odluka vezanih za poslove koji su u vezi sa infrastrukturom kvaliteta, akreditacijom i ocenjivanjima usaglašenosti sa propisima; da su u prethodnoj karijeri postigli rezultate u oblastima koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS, i da su u prethodnom periodu, direktno ili indirektno učestvovali u radu ili saradnji sa ATS.
 
Kako su akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti identifikovana kao zainteresovana strana za akreditaciju, pozivamo vas da shodno kriterijumima za izbor članova Saveta za akreditaciju do 10. maja 2022. godine podnesete Akreditacionom telu Srbije predlog kandidata za člana Saveta za akreditaciju, koji treba da sadrži radnu biografiju kandidata, kako bi Upravni odbor, po zaključenju poziva, razmotrio prispele prijave i izvršio izbor i imenovanje predsednika i deset članova Saveta za akreditaciju, čiji mandat traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.      


S poštovanjem,
ATS