Navigacija

Bilateralni sastanci NAH-a i ATS-a

ObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Bilateralni sastanci NAH-a i ATS-a

U periodu od 23. do 27. novembra 2020. godine ATS je domaćin dragom gostu iz regiona, g.  Miklós Devecz-u, generalnom direktoru NAH-a (Nacionalnog akreditacionog tela Mađarske) i tom prilikom održani su bilateralni sastanci naša dva akreditaciona tela. Najvažnija aktivnost u toku prva dva dana sastanaka je usaglašavanje i potpisivanje Akcionog plana za 2021. godinu za sprovođenje Memoranduma o razumevanju između NAH-a i ATS-a, potpisanog u decembru 2017. godine.


prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora  ATS-a i Miklós Devecz, generalni direktor NAH-a nakon potpisivanja Akcionog plana

U okviru posete g. Miklós Devecz-a, u ponedeljak, 23. novembra, je u prostorijama ATS-a održan bilateralni sastanak ova dva tela tokom kojeg su predstavljena iskustva  NAH-a i ATS-a u vezi sa ispunjenjem zahteva EA MLA, IAF MLA i ILAC MRA sporazuma u pogledu nacionalnih zakona i propisa odnosno prezentovani su nacionalni pravni akti u vezi sa akreditacijom i pravnim statusom akreditacionih tela u vezi sa Uredbom 765/08. Sastanku su, pored prof. dr Aca Janićijevića, v.d. direktora ATS-a i g. Miklós Devecz-a, generalnog direktora NAH-a, prisutvovale Jasna Stojanović, zamenik direktora ATS-a i mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet.


prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora  ATS-a, Jasna Stojanović, zamenik direktora ATS-a, Miklós Devecz, generalni direktor NAH-a, i mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet

U utorak, 24. novembra, održan je bilateralni sastanak predstavnika NAH-a i ATS-a tokom kojeg se razgovaralo o iskustvu u akreditaciji jednog i drugog akreditacionog tela koje se odnosi na tranziciju na nove verzije međunarodnih standarda ISO/IEC 17011:2017 (posebno u vezi sa tačkom 7.13 ISO/IEC 17011 i postupkom za rešavanje žalbi) i ISO/IEC 17025:2017. Oba tela su zadovoljna kako napreduje proces tranzicije, a ATS je istakao da su obavljena sva ocenjivanja laboratorija za etaloniranje, te da je preostalo obaviti još samo 8 ocenjivanja tokom kojeg bi se potvrdio prelazak laboratorija za ispitivanje. Takođe, razmenjena su i iskustva u vezi sa utvrđenim nalazima tokom kolegijalnog ocenjivanja od strane EA, a u vezi sa tranzicijom na novo izdanje standarda ISO/IEC 17011:2017.

U periodu od 25. do 27. novembra prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a i g. Miklós Devecz, generalni direktor NAH-a prisustvovaće otvaranju 22. nacionalnog i 8. međunarodnog naučno stručnog skupa pod nazivom „Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost.“ Ovu konferenciju organizuje Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije.

Srdačno, Vaš ATS