Navigacija

Usvajanje novih i izmena postojećih dokumenata ATS-a

OpšteObaveštenja

Usvajanje novih i izmena postojećih dokumenata ATS-a

Akreditaciono telo Srbije je u prethodnom periodu usvojilo nekoliko dokumenata, ali i izmene postojećih dokumenata i to:

  • usvojena su izmenjena Pravila ATS-PA05, Pravila prekogranične akreditacije; Pravila ATS-PA05 su usaglašena sa obavezujućim dokumentom EA-2/13 M:2019, EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members. EA dokument sadrži i odgovore na najčešća pitanja u vezi primene dokumenta koja se mogu pronaći na sajtu ATS-a, https://www.ats.rs/sr/najcesca-pitanja (Ostala pitanja);
     
  • usvojeno je izmenjeno Uputstvo ATS-UP28, Akreditacija fleksibilnog obima; dokument je usaglašen sa obavezujućim dokumentom EA-2/15 M:2019, EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scope;
     
  • izrađeno je Uputstvo ATS-UP41, Vrednovanje šema za ocenjivanje usaglašenosti; Ovo uputstvo se primenjuje za vrednovanje šema za ocenjivanje usaglašenosti sa ciljem utvrđivanja njihove pogodnosti za nameravano korišćenje i akreditaciju. Uputstvo definiše i Izveštaj o vrednovanju šeme za ocenjivanje usaglašenosti koji formira vlasnik šeme za ocenjivanje usaglašenosti, a pre uspostavljanja kontakta sa ATS.

Sva dokumenta se nalaze na sajtu ATS-a: OVDE►

S poštovanjem, Vaš ATS