Navigacija

Izmena pravila ATS-PA04 od 06.04.2020.

ObaveštenjaPromena dokumentacije

Izmena pravila ATS-PA04 od 06.04.2020.

Dana 06.04.2020. godine usvojena su izmenjena Pravila ATS-PA04, Pravila za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i pozivanje na status ATS-a kao potpisnika EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA sporazuma, koja se nalaze na sajtu ATS-a, OVDE►.

Izmenjena Pravila ATS-PA04 su usaglašena sa obavezujućim dokumentima EA odnosno ILAC i to: EA-3/01 M: 2019 EA Conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA Signatory status (početak primene novembar 2020.) i ILAC-P8:03/2019, ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement) – Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies (početak primene mart 2020.).

Izmenjenim Pravilima, pored ostalog, dodefinisan je način korišćenja simbola akreditacije na ispravama o usaglašenosti koje izdaju akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (t.5.6 Pravila).

Srdačno, Vaš ATS