Навигација

Измена правила АТС-ПА04 од 06.04.2020.

ОбавештењаПромена документације

Измена правила АТС-ПА04 од 06.04.2020.

Дана 06.04.2020. године усвојена су измењена Правила АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, која се налазе на сајту АТС-а, ОВДЕ►.

Измењена Правила АТС-ПА04 су усаглашена са обавезујућим документима ЕА односно ILAC и то: ЕА-3/01 M: 2019 EA Conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA Signatory status (почетак примене новембар 2020.) и ILAC-P8:03/2019, ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement) – Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies (почетак примене март 2020.).

Измењеним Правилима, поред осталог, додефинисан је начин коришћења симбола акредитације на исправама о усаглашености које издају акредитована тела за оцењивање усаглашености (т.5.6 Правила).

Срдачно, Ваш АТС