Navigacija

Proširenje IAF MLA sporazuma

ObaveštenjaAktuelnosti

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je priznao proširenje obima sporazuma Evropske organizacije za akreditaciju (EA) na  podobime: nivo 4: ISO/IEC TS 17021-10 (Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 10: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu) i nivo 5: ISO 45001 (Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje), 5. februara 2020. godine.

 Ovim priznanjem, IAF priznaje  i proširenje  svim članicama, nacionalnim akreditacionim telima koja su aplicirala za ove podobime. Na pojedinačnim stranicama članica, na vebsajtu IAF-a, nalaze se ove informacije koje se mogu videti na ovom linku: https://www.iaf.nu/articles/IAF_Mem_Serbia_ATS/255.