Навигација

Проширење IAF MLA споразума

ОбавештењаАктуелности

Међународни форум за акредитацију (IAF) je признао проширење обима споразума Европске организације за акредитацију (EA) на  подобиме: ниво 4: ISO/IEC TS 17021-10 (Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 10: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду) и ниво 5: ISO 45001 (Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду - Захтеви са упутством за коришћење), 5. фебруара 2020. године.

 Овим признањем, IAF признаје  и проширење  свим чланицама, националним акредитационим телима која су аплицирала за ове подобиме. На појединачним страницама чланица, на вебсајту IAF-а, налазе се ове информације које се могу видети на овом линку: https://www.iaf.nu/articles/IAF_Mem_Serbia_ATS/255.