Navigacija

IAF CertSearch baza podataka u upotrebi od 01. februara 2020. godine

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

IAF CertSearch  je globalna baza podataka izdatih akreditovanih sertifikata koju podržava Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) čija je uloga čuvanje i pružanje autorizovane usluge validacije akreditovanih sertifikata izdatih širom sveta.  Baza je počela sa radom 01. februara 2020. godine. U celoj akreditacionoj zajednici do sada je izdato preko 1.000.000 sertifikata, a  u  IAF CertSearch sistemu 68 akreditacionih tela je aktiviralo svoje naloge i pothranjeni su detaljni podaci o 909 sertifikacionih tela, od kojih je 7 srpskih,  i 402.082 sertifikata. Baza podataka je zvanično imenovana kao IAF CertSearch i nakon objavljivanja će biti dostupna preko domena IAFCERTSEARCH.org.

Statistika baze podataka na dan 30. januara 2020. godine:

 • 401.247 važećih akreditovanih sertifikata,
 • 901 aktivnih sertifikacionih tela,
 • 68 aktivnih akreditacionih tela koji su potpisnici IAF MLA  sporazuma,
 • sertifikati iz 162 ekonomije sveta,
 • standard - sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001,
 • standard - sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu OHSAS 18001/ISO 45001,
 • standard - sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001,
 • standard - sistem menadžmenta energijom ISO 50001,
 • standard - sistem menadžmenta bezbednošću hrane ISO 22000,
 • standard -sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001,
 • standard - medicinska sredstva - sistem menadžmenta kvalitetom ISO 13485.

Ključne industrije čija je sertifikacija obuhvaćena su: prehrana, poljoprivreda, medicina, farmacija, automobilska industrija, vazduhoplovstvo i proizvodnja.

Formiranjem i održavanjem baze podataka IAF CertSearch će se obezbediti jedinstvena lokacija svih akreditovanih sertifikacija sistema menadžmenta izdatih od strane sertifikacionih tela akreditovanih od strane akreditacionih tela članova IAF-a iz celog sveta što će povećati efikasnost validacije i smanjiti zloupotrebu s obzirom da:

 • pojedine kompanije mogu da tvrde da su akreditovane čak i ako to nisu, jer su im akreditovani sertifikati veoma vredni (akreditovani sertifikati su toliko vredni  da će neke firme falsifikovati sertifikat da bi stekle poverenje potrošača bez preduzimanja zvaničnih procesa sertifikacije);
 • na tržištu postoji puno lažnih sertifikata ili onih koji su istekli;
 • razlikovanje akreditovane i neakreditovane sertifikacije može biti teško;
 • je teško potvrditi legitimne akreditovane sertifikacije.

Gđa Sheronda Jeffries, direktor koji predstavlja korisnike i članove Udruženja  predstavnika industrije i predsedavajući Savetodavnog komiteta za korisnike u oviru IAF-a, izjavila je: ,,Preko IAF CertSearch baze podataka kompanije i vlade mogu obezbediti da svi dobavljači u svojim lancima snabdevanja imaju validne akreditovane sertifikate i mogu se odmah upozoriti ako je sertifikacija suspendovana, povučena ili istekla." 

O značaju novouspostavljene baze predsedavajući IAF-a, g. Jianhua, rekao je: ,,IAF CertSearch baza podataka ima veliki uticaj na akreditovane sertifikacije. Ona razvija svest, integritet i vrednost akreditovanih sertifikacija. Organizacije više neće moći da tvrde da imaju akreditovane sertifikate kada ih nemaju. “

Kome je namenjena IAF CertSearch baza podataka i zašto je ona važna?

Prvenstveno je namenjena onima koji traže proveru verodostojnosti akreditovanog sertifikata sistema menadžmenta koji izdaje sertifikaciono telo akreditovano od strane akreditacionog tela člana IAF-a, kako bi im olakšala taj proces i potvrdila njegovu ispravnost i kredibilitet.

Zahvaljujući ovoj bazi podataka bez ikakve sumnje može da se utvrdi da je sertifikacija ispravna, da je sertifikaciono telo zaista akreditovano i da je akreditaciono telo potpisnik IAF MLA sporazuma.

IAF CertSearch će uzdići značaj akreditovane sertifikacije, povećati vidljivost za one koji su sertifikovani i povećati vrednost i integritet akreditovanih sertifikata.

Kako se upotrebljava IAF CertSearch baza podataka?

IAF CertSearch je alat u kojem korisnici mogu proveriti akreditovane sertifikacije u slučajevima kada korisnik koji želi proveru zna ,,ime kompanije/organizacije“ ili ,,ID sertifikata“. Baza prima podatke od IAF-a kako bi osigurala da su akreditaciona tela potpisnici IAF MLA sporazuma. Takođe, baza prima podatke i od akreditacionih tela kako bi osigurala da su sertifikaciona tela akreditovana da izdaju akreditovane sertifikate u skladu sa standardom, dok istovremeno baza prima podatke i od sertifikacionih tela da osigura da je sertifikacija validna.

 

Koja je svrha IAF CertSearch baze podataka?

Glavna svrha nove platforme je da podrži integritet akreditovanih sertifikata sistema menadžmenta omogućavajući zainteresovanim stranama da provere status akreditovanih sertifikata.

Zahvaljujući ovoj bazi u roku od nekoliko sekundi može se utvrditi da li određena kompanija poseduje valjanu sertifikaciju koji je izdalo sertifikaciono telo akreditovano od strane akreditacionog tela koje je potpisnik IAF MLA sporazuma.

IAF CertSearch znak 

IAF je razvio IAF CertSearch znak koji je povezan sa IAF CertSearch bazom podataka. One organizacije koje imaju aktivan akreditovani sertifikat u bazi podataka imaće mogućnost da na svoj vebsajt “nakače” IAF CertSearch znak. To je digitalna oznaka, sa umetnutim kodom koji omogućava korisniku da klikne na znak koji ih usmerava prema  IAF CertSearch  bazi podataka gde mogu da potvrde aktivne sertifikate koje poseduje organizacija.  IAF CertSearch znak će se pojaviti na vebsajtu samo ako organizacija ima aktivan sertifikat. Ako se status sertifikata promeni i nije aktivan, znak će biti uklonjen sa vebsajta organizacije.

Aktivna akreditovana sertifikaciona tela i akreditaciona tela koja se pojavljuju u IAF CertSearch  bazi podataka takođe mogu da na svoj vebsajt „nakače“ IAF CertSearch znak koji potvrđuje njihovu akreditaciju i članstvo u  IAF-u. IAF CertSearch znak će biti vezan za njihov profil u IAF CertSearch  bazi podataka.

Koje su koristi od IAF CertSearch baze podataka?

 • veće globalno poverenje i poverenje u akreditovane sertifikacije,
 • pružanje globalnog rešenja za podršku globalnoj trgovini,
 • poboljšanje usaglašenosti i transparentnosti sertifikacija izdatih na osnovu MLA sporazuma,
 • smanjeno falsifikovanje,
 •  povećana tačnost i efikasnost,
 •  povećana verodostojnost akreditovane sertifikacije,
 •  povećana tržišna prilika za sertifikovane kompanije,
 • smanjenje vremena i troškova za korisnike.

Srpska privreda će, takođe, imati koristi od ove baze zato što će ona omogućiti jednostavnu i brzu proveru validnosti sertifikata shodno svojim potrebama.

Više na:

https://www.iaf.nu/articles/IAF_CertSearch_Now_Live/633

https://youtu.be/oDEaHPawzVA 

https://www.iafcertsearch.org/