Навигација

IAF CertSearch база података у употреби од 01. фебруара 2020. године

ОбавештењаМеђународне активности

IAF CertSearch  је глобална база података издатих акредитованих сертификата коју подржава Међународни форум за акредитацију (IAF) чија је улога чување и пружање ауторизоване услуге валидације акредитованих сертификата издатих широм света.  База је почела са радом 01. фебруара 2020. године. У целој акредитационој заједници до сада је издато преко 1.000.000 сертификата, а  у  IAF CertSearch систему 68 акредитационих тела је активирало своје налоге и потхрањени су детаљни подаци о 909 сертификационих тела, од којих је 7 српских,  и 402.082 сертификата. База података је званично именована као IAF CertSearch и након објављивања ће бити доступна преко домена IAFCERTSEARCH.org.

Статистика базе података на дан 30. јануара 2020. године:

 • 401.247 важећих акредитованих сертификата,
 • 901 активних сертификационих тела,
 • 68 активних акредитационих тела који су потписници IAF MLA  споразума,
 • сертификати из 162 економије света,
 • стандард - систем менаџмента квалитетом ISO 9001,
 • стандард - систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду OHSAS 18001/ISO 45001,
 • стандард - систем менаџмента заштитом животне средине ISO 14001,
 • стандард - систем менаџмента енергијом ISO 50001,
 • стандард - систем менаџмента безбедношћу хране ISO 22000,
 • стандард -систем менаџмента безбедношћу информација ISO/IEC 27001,
 • стандард - медицинска средства - систем менаџмента квалитетом ISO 13485.

Кључне индустрије чија је сертификација обухваћена су: прехрана, пољопривреда, медицина, фармација, аутомобилска индустрија, ваздухопловство и производња.

Формирањем и одржавањем базе података IAF CertSearch ће се обезбедити јединствена локација свих акредитованих сертификација система менаџмента издатих од стране сертификационих тела акредитованих од стране акредитационих тела чланова IAF-а из целог света што ће повећати ефикасност валидације и смањити злоупотребу с обзиром да:

 • поједине компаније могу да тврде да су акредитоване чак и ако то нису, јер су им акредитовани сертификати веома вредни (акредитовани сертификати су толико вредни  да ће неке фирме фалсификовати сертификат да би стекле поверење потрошача без предузимања званичних процеса сертификације);
 • на тржишту постоји пуно лажних сертификата или оних који су истекли;
 • разликовање акредитоване и неакредитоване сертификације може бити тешко;
 • је тешко потврдити легитимне акредитоване сертификације.

Гђа Sheronda Jeffries, директор који представља кориснике и чланове Удружења  представника индустрије и председавајући Саветодавног комитета за кориснике у овиру IAF-a, изјавила је: ,,Преко IAF CertSearch базе података компаније и владе могу обезбедити да сви добављачи у својим ланцима снабдевања имају валидне акредитоване сертификате и могу се одмах упозорити ако је сертификација суспендована, повучена или истекла." 

O значају новоуспостављене базе председавајући IAF-а, г. Jianhua, рекао је: ,,IAF CertSearch база података има велики утицај на акредитоване сертификације. Она развија свест, интегритет и вредност акредитованих сертификација. Организације више неће моћи да тврде да имају акредитоване сертификате када их немају. “

Коме је намењена IAF CertSearch база података и зашто је она важна?

Првенствено је намењена онима који траже проверу веродостојности акредитованог сертификата система менаџмента који издаје сертификационо тело акредитовано од стране акредитационог тела члана IAF-а, како би им олакшала тај процес и потврдила његову исправност и кредибилитет.

Захваљујући овој бази података без икакве сумње може да се утврди да је сертификација исправна, да је сертификационо тело заиста акредитовано и да је акредитационо тело потписник IAF MLA споразума.

IAF CertSearch ће уздићи значај акредитоване сертификације, повећати видљивост за оне који су сертификовани и повећати вредност и интегритет акредитованих сертификата.

Како се употребљава IAF CertSearch база података?

IAF CertSearch је алат у којем корисници могу проверити акредитоване сертификације у случајевима када корисник који жели проверу зна ,,име компаније/организације“ или ,,ID сертификата“. База прима податке од IAF-а како би осигурала да су акредитациона тела потписници IAF MLA споразума. Такође, база прима податке и од акредитационих тела како би осигурала да су сертификациона тела акредитована да издају акредитоване сертификате у складу са стандардом, док истовремено база прима податке и од сертификационих тела да осигура да је сертификација валидна.

 

Која је сврха IAF CertSearch базе података?

Главна сврха нове платформе је да подржи интегритет акредитованих сертификата система менаџмента омогућавајући заинтересованим странама да провере статус акредитованих сертификата.

Захваљујући овој бази у року од неколико секунди може се утврдити да ли одређена компанија поседује ваљану сертификацију који је издало сертификационо тело акредитовано од стране акредитационог тела које је потписник IAF MLA споразума.

IAF CertSearch знак 

IAF је развио IAF CertSearch знак који је повезан са IAF CertSearch базом података. Оне организације које имају активан акредитовани сертификат у бази података имаће могућност да на свој вебсајт “накаче” IAF CertSearch знак. To je дигитална ознака, са уметнутим кодом који омогућава кориснику да кликне на знак који их усмерава према  IAF CertSearch  бази података где могу да потврде активне сертификате које поседује организација.  IAF CertSearch знак ће се појавити на вебсајту само ако организација има активан сертификат. Ако се статус сертификата промени и није активан, знак ће бити уклоњен са вебсајта организације.

Активна акредитована сертификациона тела и акредитациона тела која се појављују у IAF CertSearch  бази података такође могу да на свој вебсајт „накаче“ IAF CertSearch знак који потврђује њихову акредитацију и чланство у  IAF-у. IAF CertSearch знак ће бити везан за њихов профил у IAF CertSearch  бази података.

Које су користи од IAF CertSearch базе података?

 • веће глобално поверење и поверење у акредитоване сертификације,
 • пружање глобалног решења за подршку глобалној трговини,
 • побољшање усаглашености и транспарентности сертификација издатих на основу MLA споразума,
 • смањено фалсификовање,
 •  повећана тачност и ефикасност,
 •  повећана веродостојност акредитованe сертификaције,
 •  повећана тржишна прилика за сертификоване компаније,
 • смањење времена и трошкова за кориснике.

Српска привреда ће, такође, имати користи од ове базе зато што ће она омогућити једноставну и брзу проверу валидности сертификата сходно својим потребама.

Више на:

https://www.iaf.nu/articles/IAF_CertSearch_Now_Live/633

https://youtu.be/oDEaHPawzVA 

https://www.iafcertsearch.org/