Navigacija

Izveštaj sa 42. sastanka EA MAS komiteta (za multilateralne sporazume) koji je održan u oktobru 2019. godine u Vilnjusu (Litvanija)

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

U periodu od 2. do 3. oktobra 2019. godine, u Vilnjusu (Litvanija), je održan 42. sastanak EA MAS komiteta za multilateralne sporazume.

Tokom ovog sastanka, čiji je domaćin bilo Litvansko akreditaciono telo (LA), Komitet za multilateralne sporazume EA (MAC), koji upravlja procesom kolektivnog ocenjivanja i odlučuje o potpisnicima MLA sporazuma, odnosno BLA sporazuma, doneo je sledeće odluke:

- Nacionalno akreditaciono telo Nemačke, DAkkS, postaje potpisnik EA MLA sporazuma u oblasti proizvođača referentnih materijala u skladu sa standardom ISO 17034.
- Nacionalno telo Gruzije, GAC, postaje potpisnik EA BLA sporazuma u oblasti medicinskih ispitivanja u skladu sa standardom ISO 15189.
- Nacionalno telo Alžira, ALGERAC, ostaje potpisnik EA BLA sporazuma u oblastima etaloniranja (ISO/IEC 17025), ispitivanja (ISO/IEC 17025) i kontrolisanja (ISO/IEC 17020).
- Nacionalno akreditaciono telo Nemačke, DAkkS, ostaje potpisnik EA MLA sporazuma u oblastima etaloniranja (ISO/IEC 17025), ispitivanja (ISO/IEC 17025), uključujući medicinska ispitivanja (ISO 15189), kontrolisanja  (ISO/IEC 17020), PT provajdera (ISO/IEC 17043), sertifikacije proizvoda (ISO/IEC 17065), sertifikacije osoba (ISO/IEC 17024), sertifikacija sistema menadžmenta (ISO/IEC 17021-1) i validacije i verifikacije (ISO 14065).
- Nacionalno akreditaciono telo Gruzije, GAC, ostaje potpisnik EA BLA sporazuma u oblastima etaloniranja ISO/IEC 17025, ispitivanja ISO/IEC 17025,, medicinskih pregleda ISO 15189, kontrolisanja (ISO/IEC 17020), sertifikacije osoba (ISO/IEC 17024) i sertifikacija proizvoda (ISO/IEC 17065).
- Nacionalno akreditaciono telo Moldavije, MOLDAC, ostaje potpisnik EA BLA sporazuma u oblastima etaloniranja ISO/IEC 17025, ispitivanja  ISO/IEC 17025, medicinskih ispitivanja ISO 15189 i sertifikacije sistema menadžmenta (ISO/IEC 17021-1).


Prelazak sa standarda ISO/IEC 17011:2004 na standard ISO/IEC 17011:2017.

EA MAC komitet je potvrdio da su nacionalna akreditaciona tela Alžira, Gruzije i Moldavije  (ALGERAC, GAC i MOLDAC) uspešno završili tranziciju sa standarda ISO/IEC 17011:2004 na standard ISO/IEC 17011:2017.

Reinženjering  procesa kolegijalnog ocenjivanja EA

Od aprila 2016.godine, MAC komitet je započeo diskusiju na temu reinženjeringa procesa kolegijalnog ocenjivanja EA. Menadžment grupa MAC komiteta  je pripremila nekoliko dokumenata koji će se moći komentarisati u predstojećem periodu. Dokumenti se tiču neophodne kompetentnosti za obavljanje kolegijalnog ocenjivanja, kriterijuma za izbor članova MAC komiteta, zadataka sekretarijata EA u odnosu na zadatke Radne grupe koja pregleda izveštaje o ocenjivanju.


Dogovoreno je da sledeća dokumenta za diskusiju budu spremna za sledeći sastanak na teme:

  • Implementacija mehanizma sakupljanja povratnih informacije i prethodno usvojenih stavova kako bi kolege ocenjivači i članovi MAS komiteta bili u toku sa problemima o kojima se diskutovalo u prethodnom periodu i njihovoj odlučnosti da se spreči njihovo ponavljanje.
  • Uvođenje „on-line“ procesa odlučivanja u slučajevima kada nema otvorenih ili spornih pitanja.

Što se tiče razvoja uputstva za process kolegijalnog ocenjivanja, oformljena je nova Radna grupa koju čine predstavnici nacionalnih akreditacionih tela kao članovi tima i Sekretarijat MAC komiteta i koja ima zadatak da tom prilikom uzme u obzir pristup koji se zasniva na riziku.


Domaćin narednog MAC sastanka koji će se održati od 22. do 23. aprila biće Akreditaciono telo Slovenije (SA).


https://european-accreditation.org/extension-of-scopes-and-new-signatories-to-the-ea-mla-decided-during-the-ea-mac-42nd-meeting/