Навигација

Извештај са 42. састанка ЕА МАС комитета (за мултилатералне споразуме) који је одржан у октобру 2019. године у Вилњусу (Литванија)

ОбавештењаМеђународне активности

У периоду од 2. до 3. октобра 2019. године, у Вилњусу (Литванија), је одржан 42. састанак ЕА МАС комитета за мултилатералне споразуме.

Током овог састанка, чији је домаћин било Литванско акредитационо тело (LA), Комитет за мултилатералне споразуме EA (MAC), који управља процесом колективног оцењивања и одлучује о потписницима MLA споразума, односно BLA споразума, донео је следеће одлуке:

- Национално акредитационо тело Немачке, DAkkS, постаје потписник EA MLA споразума у области произвођача референтних материјала у складу са стандардом ISO 17034.
- Национално тело Грузије, GAC, постаје потписник ЕА BLA споразума у области медицинских испитивања у складу са стандардом ИСО 15189.
- Национално тело Алжира, ALGERAC, остаје потписник EA BLA споразума у областима еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025) и контролисања (ISO/IEC 17020).
- Национално акредитационо тело Немачке, DAkkS, остаје потписник EA MLA споразума у областима еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025), укључујући медицинска испитивања (ISO 15189), контролисања  (ISO/IEC 17020), ПТ провајдера (ISO/IEC 17043), сертификације производа (ISO/IEC 17065), сертификације особа (ISO/IEC 17024), сертификација система менаџмента (ISO/IEC 17021-1) и валидације и верификације (ISO 14065).
- Nacionalno akreditaciono telo Gruzije, GAC, ostaje potpisnik EA BLA sporazuma u oblastima etaloniranja ISO/IEC 17025, ispitivanja ISO/IEC 17025,, medicinskih pregleda ISO 15189, kontrolisanja (ISO/IEC 17020), sertifikacije osoba (ISO/IEC 17024) i sertifikacija proizvoda (ISO/IEC 17065).
- Национално акредитационо тело Молдавије, MOLDAC, остаје потписник EA BLA споразума у областима еталонирања ISO/IEC 17025, испитивања  ISO/IEC 17025, медицинских испитивања ISO 15189 и сертификације система менаџмента (ISO/IEC 17021-1).


Прелазак са стандарда ISO/IEC 17011:2004 на стандард ISO/IEC 17011:2017.

EA MAC комитет је потврдио да су национална акредитациона тела Алжира, Грузије и Молдавије  (ALGERAC, GAC и MOLDAC) успешно завршили транзицију са стандарда ISO/IEC 17011:2004 на стандард ISO/IEC 17011:2017.

Реинжењеринг  процеса колегијалног оцењивања ЕА

Од априла 2016.године, MAC комитет је започео дискусију на тему реинжењеринга процеса колегијалног оцењивања ЕА. Менаџмент група MAC комитета  је припремила неколико докумената који ће се моћи коментарисати у предстојећем периоду. Документи се тичу неопходне компетентности за обављање колегијалног оцењивања, критеријума за избор чланова MAC комитета, задатака секретаријата ЕА у односу на задатке Радне групе која прегледа извештаје о оцењивању.


Договорено је да следећа документа за дискусију буду спремна за следећи састанак на теме:

  • Имплементација механизма сакупљања повратних информације и претходно усвојених ставова како би колеге оцењивачи и чланови МАС комитета били у току са проблемима о којима се дискутовало у претходном периоду и њиховој одлучности да се спречи њихово понављање.
  • Увођење „on-line“ процеса одлучивања у случајевима када нема отворених или спорних питања.

Што се тиче развоја упутства за процесс колегијалног оцењивања, оформљена је нова Радна група коју чине представници националних акредитационих тела као чланови тима и Секретаријат MAC комитета и која има задатак да том приликом узме у обзир приступ који се заснива на ризику.


Домаћин наредног MAC састанка који ће се одржати од 22. до 23. априла биће Акредитационо тело Словеније (SA).


https://european-accreditation.org/extension-of-scopes-and-new-signatories-to-the-ea-mla-decided-during-the-ea-mac-42nd-meeting/