Navigacija

11.09.2019. Održan seminar za akreditovana TOU

SeminariMeđunarodne aktivnosti

ODRŽAN SEMINAR ZA AKREDITOVANA TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI POD NAZIVOM
„AKREDITACIJA I OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI – MI SMO SVET!“ 

Akreditaciono telo Srbije je 11. septembra 2019. godine održalo seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti u velikoj sali Kombank dvorane (Dom sindikata) na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.  Seminaru, pod nazivom „Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti – mi smo svet!“, prisustvovalo je oko 600 gostiju, predstavnici akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, predstavnici resornih ministarstava kao i predstavnici ostalih uvaženih institucija, univerziteta i fakulteta iz naše zemlje.Velika sala Kombank dvorane


Državni sekretar u ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr. Vladimir Popović  otvorio je ovaj skup pozdravivši sve prisutne i sa zadovoljstvom istakao da je i sam deo akreditacije od samih njenih početaka u našoj zemlji.prof. dr Vladimir Popović, drž. sekretar u ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i
član Saveta za akreditaciju


V.D. direktora Akreditacionog tela Srbije prof. dr Aco Janićijević predstavio je gostima rezultate rada iz prethodnog perioda odnosno poslednjih godinu dana, istučući porast broja akreditovanih tela koji je dostigao cifru 620 prema podacima iz avgusta ove godine. Takođe sa porastom broja novih akreditovanih tela, rastao je i broj vodećih i tehničkih ocenjivača kao i tehničkih eksperata.
Prof. dr Aco Janićijević predstavio je prisutnima  broj obuka kao i njihov značaj koje su realizovane za sve ocenjivače i eksperte. Takođe je dao osvrt i na bilateralne sastanke i sporazume o saradnji koji su potpisani sa zemljama iz regiona u toku 2019. godine. Pored realizovanih aktivnosti, v.d. direktora ATS istakao je i planirane aktivnosti kao što su nove oblasti akreditacije:

  • akreditacija za poslove kontrolisanja/sertifikacije dečijih igrališta prema nacionalnom propisu („Pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta“);
  • akreditacija LI/KT/ST u oblasti koje obuhvata Zakon o građevinskim proizvodima i pripadajući pravilnici;
  • akreditacija u oblasti ocenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja,  SRPS EN 319 403 V2.2.2:2016      Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI);
  • akreditacija u oblasti ocenjivanja usaglašenosti vezanih za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
  • akreditacija ST u oblasti koju obuhvata Zakon o medicinskim sredstvima 
  • akreditacija prema SRPS EN ISO 14065 – aktivnosti koje će biti usaglašene sa donosiocem nacionalnog propisa u ovoj oblasti;
  • akreditacija ST SM za SRPS EN ISO 50001 – završetak započetnih aktivnosti, a sve u skladu sa novom verzijom pomenutog standarda;
  • akreditacija medicinskih laboratorija, za ispitivanja uz pacijenta, prema standardu SRPS EN ISO 15189 + SRPS EN ISO 22870. v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije prof. dr Aco Janićijević


ATS-u je pripala čast i zadovoljstvo da ugosti posebne goste koji su se obratili prisutnima, rukovodilac Savezne službe za akreditaciju Ruske federacije, Aleksej Hersoncev i Elena Lebedinskaja koji su sa nama podelili  iskustva u oblastima ocenjivanja usaglašenosti u kojima je akreditacija obavezna u propisima Ruske Federacije. Takođe su govorili o perspektivama razvoja Rosakreditacije a u cilju promovisanja uspešne regionalne saradnje.Aleksej Hersoncev i Elena Lebedinskaja (Rossakreditacija),
mr Natalija Jovičić Zarić i v.d. direktora ATS-a prof. dr Aco Janićijević
 

Prethodna i ova godina su bile u znaku izmena standarda ISO/IEC 17011, standarda koji je osnova za rad akreditacionih tela. ATS se potrudio da svoj sistem menadžmenta prilagodi izmenjenim zahtevima standarda i drugih obavezujućih dokumenata EA, ILAC i IAF, da uspostavi postupke koji će povećati efikasnost kao i kvalitet usluge koju pruža. O usvojenim izmenama u sistemu rada ATS-a, govorila je Ljiljana Markićević iz ATS-a.Ljiljana Markićević, ATS
 

Da bismo bili bolji i efikasniji kao i da bismo postizali željena poboljšanja, moramo da znamo da identifikujemo svoje slabosti. Kroz analizu rezultata sprovedenih ocenjivanja, ATS je došao do informacija koje je podelio sa učesnicima seminara, a koje se odnose na slaba mesta u sistemima menadžmenta tela za ocenjivanje usaglašenosti. O svemu tome govorila je mr Natalija Jovičić Zarić iz ATS-a.mr Natalija Jovičić Zarić, ATS
 

O internim proverama i preispitivanju od strane rukovodstva govorila je mr Milica Jovčić, iz ATS-a, ističući da su jedni od alata koje tela za ocenjivanje usaglašenosti moraju da koriste kako bi potvrdila da su uspostavila efikasan sistem menadžmenta i da on zadovoljava postavljene ciljeve i željene performanse. S obzirom da sve što se radi, mora se i na odgovarajući način vrednovati.mr Milica Jovčić, ATS


U radu se često dešava da čujemo reč rizik. O tome šta mogu obuhvatiti rizici, faze upravljanja rizikom a sve sa aspekta postupaka kontrolisanja i sertifikacije u akreditaciji, govorio je Ivan Gagić, iz ATS-a.Ivan Gagić, ATS

Branka Rakonjac,  iz ATS-a, govorila je o tome da li akreditovana TOU izveštavaju pravilno o rezultatima, kako primeniti izjavu o usaglašenosti i šta sve izjava mora da obuhvati. Takođe je dala osvrt i na mišljenja i tumačenja kao i na pravilno korišćenje simbola akreditacije.Branka Rakonjac, ATS
 

Kako živimo u turbulentnom vremenu kada su promene neminovnost i kada je neophodno da im se prilagodimo kako bismo ostvarili svoje ciljeve, u ljudskim resursima promene utiču mnogo na očuvanje kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti. O promenama, izazovu savremenog doba govorio je  Aleksandar Dragićević, iz ATS-a.Aleksandar Dragićević, ATS


Akreditacija, koja predstavlja način za uspostavljanje poverenja na tržištu proizvoda i usluga, zajedno sa standardizacijom i metrologijom, čini i razvija infrastrukturu kvaliteta kao okvir za unapređenje bezbednosti i kvaliteta industrijskih proizvoda na tržištu, zaštite potrošača i drugih javnih interesa  u Republici Srbiji uz punu podršku Ministarstva privrede u integraciji srpske privrede u jedinstveno tržište Evropske unije.

ATS je kuća otvorenih vrata za sva akreditovana tela, ocenjivače, eksperte kao i za predstavnike ministarstava i drugih institucija sistema infrastrukture kvaliteta.Aleksej Hersoncev i Elena Lebedinskaja (Rossakreditacija),
mr Natalija Jovičić Zarić i vd. direktora ATS prof. dr Aco Janićijević

Materijal sa seminara možete preuzeti: OVDE

Čuli ste nac – mi želimo da čujemo šta mislite o ovom što ste tog dana čuli od nas.
Cilj nam je da unapredimo našu uslugu, na obostrano zadovoljstvo.

Stoga Vas molimo da iskreno odgovorite na upitnik: OVDE

ATS