Navigacija

Svetski dan akreditacije 2019. godine

Dan akreditacije

Svetski dan akreditacije  obeležava se  9. juna 2019. godine na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), kako bi javnost bila bolje informisana o značaju akreditacije.

Ovogodišnja tema Svetskog dana akreditacije fokusira se na to kako akreditacija pruža dodatnu vrednost lancima snabdevanja.

Lanci snabdevanja obezbeđuju vitalnu ulogu u isporuci prizvoda i usluga potrošačima, privredi i javnom sektoru na blagovremen, ekonomičan i kvalitetan način.

Akreditacija, i uz nju drugi instrumenti infrastrukture kvaliteta kao što su standardi, metrologija i ocenjivanje usaglašenosti, pružaju široko prihvaćene alate koji pomažu da se dâ vrednost lancima snabdevanja. Ovi alati, takođe, pomažu u uspostavljanju poverenja i sigurnosti, omogućavajući pouzdanost u finalne proizvode i usluge i način na koji će oni biti plasirani na tržištu i korišćeni.

Kao i prethodnih godina, ovaj dan će se slaviti širom sveta kako bi se ukazalo na značaj akreditacije u okviru velikih nacionalnih događaja i seminara i biće pokriven u medijima, da bi se pružila mogućnost da se istraži kako akreditacija može da pomogne da se omogući bezbedniji svet i da se podrže privrede, vlade i zakonodavci u korišćenju standarda, ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije koji bi ih podržali u dostizanju ovog cilja.

Sve detaljnije informacije potražite na https://ilac.org, a brošuru, izrađenu u čast proslave Međunarodnog dana akreditacije 2019. godine, možete preuzeti na https://ilac.org/?ddownload=122347 (na engleskom jeziku) i /uploads/files/download/wad_2019_brosura_srpski_0.pdf (na srpskom jeziku).

Zajedničku izjavu presedavajućih ILAC-a i IAF-a možete preuzeti na sledećoj adresi https://ilac.org/?ddownload=122348 (na engleskom jeziku) i /uploads/files/download/wad-zajednicko_saopstenje_2019_prevod_0.pdf (na srpskom jeziku).

Takođe, možete da pogledate i prateći promotivni film  na sledećoj adresi http://www.youtube.com/user/IAFandILAC.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/739/wad_2019_brosura_srpski_0_Page_1.jpg