Navigacija

Nove akreditacije u junu 2018. godine

Obaveštenja

Tokom juna 2018. godine nije bilo donetih odluka o dodeli akreditacije, ali je tokom juna 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju suspenziji akreditacije, itd.

 

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.