Навигација

Нове акредитације у јуну 2018. године

Обавештења

Током јуна 2018. године није било донетих одлука о додели акредитације, али је током јуна 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању суспензији акредитације, итд.

 

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.