Navigacija

Održan Seminar za TOU u Sava centru i obeležen Dan akreditacije i 20. godišnjica ATS-a

Seminar u Sava centru

Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizovalo je godišnji seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) na temu “Novi ljudi za novo doba-tranzicija na standard ISO/IEC 17025: 2017” u Sava centru, 24. maja 2018.godine. Tom prilikom je takođe obeležen 28. jun-Dan akreditacije u Republici Srbiji, kao i 9.jun-Međunarodni dan akreditacije. Ove godine ATS proslavlja i poseban jubilej-20. godina rada.

Seminaru su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava, strukovnih udruženja, akreditacionih tela iz regiona, kao i predstavnika preko 500 akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Seminar je ispred Instituta za standardizaciju Srbije (ISS) otvorio Dragan Vuksanović, Rukovodilac Sektora za elektrotehničku standardizaciju i informacioni sistem, koji je u svom pozdravnom govoru čestitao godišnjicu ATS-u i istakao dobru saradnju koju imaju ATS i ISS.

Skupu se obratio i Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) koji je takođe istakao dugu i uspešnu saradnju sa ATS-om, kao i poželeo mnogo uspeha obema organizacijama u tranziciji na ISO/IEC 17025: 2017.

                           

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dragan Vuksanović, Rukovodilac Sektora za elektrotehničku standardizaciju i informacioni sistem, Institut za standardizaciju Srbije

          

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale

Učesnike seminara su u uvodnom delu pozdravili i Tihomir Babić, direktor Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) i Trpe Ristoski, direktor Instituta za akreditaciju Republike Makedonije (IARM). Oni su u svojim govorima, pored čestitki ATS-u za 20. godišnjicu rada, naglasili značaj razmene iskustava između ATS i ostalih regionalnih tela, a naročito su istakli izvrsnu saradnju između ATS-a i svojih akreditacionih tela, kao i činjenicu da je ATS uvek pružao svesrdnu podršku kolegama iz regiona.

                           

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tihomir Babić, direktor Hrvatske akreditacijske agencije

          

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trpe Ristoski, direktor Instituta za akreditaciju Republike Makedonije

Ispred ATS, učesnicima skupa se obratio prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije, koji je u svom govoru dao poseban osvrt na uspešno kolegijalno ocenjivanje od strane tima Evropske organizacije za akreditaciju (EA) kojim je potvrđen status ATS kao potpisnika multilateralnog sporazuma (EA MLA) na sastanku Komiteta za multilateralne sporazume (MAS) održanom 25-26. aprila 2018. godine u Beogradu. Ovim je potvrđena ekvivalentnost sistema akreditacije koji implementira ATS sa sistemima akreditcije 40 zemalja - članica EA.

On je takođe ukazao na doprinos koji ATS već dugi niz godina daje postizanju stabilnog nivoa kvaliteta srpskih proizvoda i usluga i njihovom nesmetanom plasmanu na tržištima Evrope i sveta, kao nacionalna institucija koja uspostavlja i održava stručan, nepristrasan, profesionalan i nezavisan sistem akreditacije u Republici Srbiji koji je u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda  ISO/IEC 17011.

Prema rečima direktora Janićijevića, posvećeno delovanje na ostvarivanju politike kvaliteta ATS kao i misije, vizije i vrednosti EA, biće stalni prioritet čemu svoj doprinos daje i velika porodica akreditovanih  organizacija kao i onih organizacija koje se pripremaju da potvrde svoju kompetentnost u procesu akreditacije. Time će svi zajedno dati podršku konkurentnosti srpske privrede uz istovremenu podršku bezbednosti  potrošača u održivom društvenom okruženju.

Na kraju svog izlaganja, profesor Janićijević je podsetio prisutne da ove godine ATS proslavlja 20 godina akreditacije u Srbiji, jer ATS kao pravni sledbenik Jugoslovenskog akreditacionog tela (osnovanog 1998. godine),  u kontinuitetu radi na razvoju i promovisanju akreditacije u našoj zemlji.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije

Skupu se ispred ATS obratila i Jasna Stojanović, zamenik direktora, koja je prisutne upoznala sa istorijatom ATS, kao i sa trenutnim aktivnostima i planovima za budućnost. Osnivanju Jugoslovenskog akreditacionog tela (JUAT), prethodnika Akreditacionog tela Srbije, prethodilo je donošenje Zakona o standardizaciji 1996. godine, kao i Odluka o osnivanju JUAT-a 1997. godine. JUAT, koji je kasnije promenio naziv u ATS, osnovan je 1998. godine Uredbom o obrazovanju JUAT-a. Prva akreditaciju je dodeljena 28. juna 2000. godine.

    

Ona je podsetila da je u novijoj istoriji Akreditacionog tela Srbije, značajna godina 2005. kada je donesen Zakon o akreditaciji, a zatim 2006. kada je donesena Odluka o osnivanju ATS-a. Nakon stupanja na snagu novog Zakona o akreditaciji 20. oktobra 2010. godine, ATS se registruje kao ustanova, a na pitanja osnivanja, organizacije, položaja i delatnosti ATS-a primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne službe. 

Gospođa Stojanović je istakla da je ATS punopravni član EA od 2012. godine, kao i potpisnik EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA. Ova godina je značajna po tome što je održan status potpisnik EA MLA, kao i da je proširen IAF MLA (pod-obim). Više o 20 godina ATS-a – juče, danas, sutra možete videti ovde.

                      

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Jasna Stojanović, zamenik direktora Akreditacionog tela Srbije

Skupu se obratila i mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet u ATS-u, sa prezentacijom na temu:  Novi zahtevi za akreditaciona tela – očekivanja i prednosti – standard ISO/IEC 17011:2017 – koju možete videti ovde i Razmišljanje zasnovano na riziku koju možete da vidite ovde.

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet, Akreditaciono telo Srbije

Mr Milica Jovčić, pomoćnik direktora za proces akreditacije u ATS-u, govorila je na temu ključnih razlika u odnosu na prethodno izdanje standarda i plan prelaska na akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17025:2017 – koju možete da vidite na sledećem linku.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Milica Jovčić, pomoćnik direktora za proces akreditacije, Akreditaciono telo Srbije

Jelena Stojanović, rukovodilac Odeljenja za akreditaciju laboratorija, ATS, prezentovala je Zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017: Opšti zahtevi za kompetentnost za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje koje možete da vidite ovde.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Jelena Stojanović, rukovodilac Odeljenja za akreditaciju laboratorija, Akreditaciono telo Srbije

Prezentaciju na temu: Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017: Opšti zahtevi za kompetentnost za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje održala je i Aleksandra Nikolić, viši organizator predmeta akreditacije, ATS. Njena prezentacija se može naći ovde.

               

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aleksandra Nikolić, viši organizator predmeta akreditacije, Akreditaciono telo Srbije

Kao poslednji govornik ispred ATS-a, učesnicima skupa se obratila i Ljiljana Markićević, pomoćnik direktora za odlučivanje o akreditaciji, koja je na temu Odlučivanje o akreditaciji u svrhu prelaska na novo izdanje standarda održala sledeću prezentaciju.

              

            

 

 

 

 

 

 

 


 

Ljiljana Markićević, pomoćnik direktora za odlučivanje o akreditaciji

              

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učesnici seminara