Навигација

Одржан Семинар за ТОУ у Сава центру и обележен Дан акредитације и 20. годишњица АТС-а

Семинар у Сава центру

Акредитационо тело Србије (АТС) организовало је годишњи семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) на тему “Нови људи за ново доба-транзиција на стандард ISO/IEC 17025: 2017” у Сава центру, 24. маја 2018.године. Том приликом је такође обележен 28. јун-Дан акредитације у Републици Србији, као и 9.јун-Међународни дан акредитације. Ове године АТС прославља и посебан јубилеј-20. година рада.

Семинару су присуствовали представници ресорних министарстава, струковних удружења, акредитационих тела из региона, као и представника преко 500 акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

Семинар је испред Института за стандардизацију Србије (ИСС) отворио Драган Вуксановић, Руководилац Сектора за електротехничку стандардизацију и информациони систем, који је у свом поздравном говору честитао годишњицу АТС-у и истакао добру сарадњу коју имају АТС и ИСС.

Скупу се обратио и Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) који је такође истакао дугу и успешну сарадњу са АТС-ом, као и пожелео много успеха обема организацијама у транзицији на ISO/IEC 17025: 2017.

                           

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Драган Вуксановић, Руководилац Сектора за електротехничку стандардизацију и информациони систем, Институт за стандардизацију Србије

          

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале

Учеснике семинара су у уводном делу поздравили и Тихомир Бабић, директор Хрватске акредитацијске агенције (ХАА) и Трпе Ристоски, директор Института за акредитацију Републике Македоније (ИАРМ). Они су у својим говорима, поред честитки АТС-у за 20. годишњицу рада, нагласили значај размене искустава између АТС и осталих регионалних тела, а нарочито су истакли изврсну сарадњу између АТС-а и својих акредитационих тела, као и чињеницу да је АТС увек пружао свесрдну подршку колегама из региона.

                           

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Тихомир Бабић, директор Хрватске акредитацијске агенције

          

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Трпе Ристоски, директор Института за акредитацију Републике Македоније

Испред АТС, учесницима скупа се обратио проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора Акредитационог тела Србије, који је у свом говору дао посебан осврт на успешно колегијално оцењивање од стране тима Европске организације за акредитацију (ЕА) којим је потврђен статус АТС као потписника мултилатералног споразума (ЕА MLA) на састанку Комитета за мултилатералне споразуме (MAС) одржаном 25-26. априла 2018. године у Београду. Овим је потврђена еквивалентност система акредитације који имплементира АТС са системима акредитције 40 земаља - чланица ЕА.

Он је такође указао на допринос који АТС већ дуги низ година даје постизању стабилног нивоа квалитета српских производа и услуга и њиховом несметаном пласману на тржиштима Европе и света, као национална институција која успоставља и одржава стручан, непристрасан, професионалан и независан систем акредитације у Републици Србији који је у складу са захтевима међународног стандарда  ISO/IEC 17011.

Према речима директора Јанићијевића, посвећено деловање на остваривању политике квалитета АТС као и мисије, визије и вредности ЕА, биће стални приоритет чему свој допринос даје и велика породица акредитованих  организација као и оних организација које се припремају да потврде своју компетентност у процесу акредитације. Тиме ће сви заједно дати подршку конкурентности српске привреде уз истовремену подршку безбедности  потрошача у одрживом друштвеном окружењу.

На крају свог излагања, професор Јанићијевић је подсетио присутне да ове године АТС прославља 20 година акредитације у Србији, јер АТС као правни следбеник Југословенског акредитационог тела (основаног 1998. године),  у континуитету ради на развоју и промовисању акредитације у нашој земљи.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора Акредитационог тела Србије

Скупу се испред АТС обратила и Јасна Стојановић, заменик директора, која је присутне упознала са историјатом АТС, као и са тренутним активностима и плановима за будућност. Оснивању Југословенског акредитационог тела (ЈУАТ), претходника Акредитационог тела Србије, претходило је доношење Закона о стандардизацији 1996. године, као и Одлука о оснивању ЈУАТ-а 1997. године. ЈУАТ, који је касније променио назив у АТС, основан је 1998. године Уредбом о образовању ЈУАТ-а. Прва акредитацију је додељена 28. јуна 2000. године.

    

Она је подсетила да је у новијој историји Акредитационог тела Србије, значајна година 2005. када је донесен Закон о акредитацији, а затим 2006. када је донесена Одлука о оснивању АТС-а. Након ступања на снагу новог Закона о акредитацији 20. октобра 2010. године, АТС се региструје као установа, а на питања оснивања, организације, положаја и делатности АТС-а примењују се одредбе закона којим се уређују јавне службе. 

Госпођа Стојановић је истакла да је АТС пуноправни члан ЕА од 2012. године, као и потписник EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA. Ова година је значајна по томе што је одржан статус потписник EA MLA, као и да је проширен IAF MLA (под-обим). Више о 20 година АТС-а – јуче, данас, сутра можете видети овде.

                      

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Јасна Стојановић, заменик директора Акредитационог тела Србије

Скупу се обратила и мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за развој и квалитет у АТС-у, са презентацијом на тему:  Нови захтеви за акредитациона тела – очекивања и предности – стандард ISO/IEC 17011:2017 – коју можете видети овде и Размишљање засновано на ризику коју можете да видите овде.

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за развој и квалитет, Акредитационо тело Србије

Мр Милица Јовчић, помоћник директора за процес акредитације у АТС-у, говорила је на тему кључних разлика у односу на претходно издање стандарда и план преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2017 – коју можете да видите на следећем линку.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мр Милица Јовчић, помоћник директора за процес акредитације, Акредитационо тело Србије

Јелена Стојановић, руководилац Одељења за акредитацију лабораторија, АТС, презентовала је Захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017: Општи захтеви за компетентност за лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање које можете да видите овде.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Јелена Стојановић, руководилац Одељења за акредитацију лабораторија, Акредитационо тело Србије

Презентацију на тему: Захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017: Општи захтеви за компетентност за лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање одржала је и Александра Николић, виши организатор предмета акредитације, АТС. Њена презентација се може наћи овде.

               

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Александра Николић, виши организатор предмета акредитације, Акредитационо тело Србије

Као последњи говорник испред АТС-а, учесницима скупа се обратила и Љиљана Маркићевић, помоћник директора за одлучивање о акредитацији, која је на тему Одлучивање о акредитацији у сврху преласка на ново издање стандарда одржала следећу презентацију.

              

            

 

 

 

 

 

 

 


 

Љиљана Маркићевић, помоћник директора за одлучивање о акредитацији

              

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учесници семинара