Navigacija

ATS potpisao bilateralni sporazum o saradnji sa UKAS-om

Međunarodne aktivnosti

Tokom sastanka 41. Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA), koji se održao u Sofiji, Bugarska, u periodu od 16. do 17. maja 2018. godine, potpisan je 17. maja 2018. godine Sporazum o saradnji u oblasti akreditacije između Akreditacionog tela Srbije (ATS) i Akreditacionog tela Ujedinjenog Kraljevstva (UKAS).

Sporazum je u ime ATS-a potpisao prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora, dok je sporazum u ime Akreditacionog tela Ujedinjenog Kraljevstva Paul Stennett, direktor. Potpisivanju sporazuma je prisustvovala i Jasna Stojanović, zamenik direktora u Akreditacionom telu Srbije.

Sporazom je definisan zajednički interes i koristi u jačanju tehničke saradnje u određenim oblastima akreditacije, a u vezi razmene informacija, zajedničkih ocenjivanja, obuke i drugih oblika saradnje koje mogu da se s vremena na vreme identifikuju, sa željom da se dugoročnom saradnjom između ova dva tela eliminišu potencijalne tehničke prepreke u trgovini i promoviše ekonomski i trgovinski razvoj dveju zemalja.

Potpisivanju sporazuma je prethodio bilateralni sastanak predstavnika ATS-a i direktora UKAS-a održan 27. aprila 2018. godine u Beogradu, tokom kojeg su dogovorene potencijalne oblasti saradnje između dva akreditaciona tela. Tom prilikom je gospodin Stennett izvanrednom prezentaciojom predstavio organizaciju i način rada UKAS-a, oblasti delovanja u okviru pravne regulative UK.

prof. dr Aco Janićijević i Paul Stennett na potpisivanju sporazuma u Sofiji

Paul Stennett i prof. dr Aco Janićijević u Beogradu