Navigacija

Ministar privrede Goran Knežević sa saradnicima posetio ATS

Međunarodne aktivnosti

Tokom prve nedelje (25-29.09.) kolegijalnog ocenjivanja stručnog tima Evropske organizacije za akreditaciju (EA), u sredu 27. septembra 2017. godine, ATS je posetio i ministar privrede Goran Knežević sa saradnicima Aleksandrom Starčevićem, pomoćnikom ministra za Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, Radojem Savićevićem, sekretarom Ministarstva privrede i Miodragom Dugandžijom, šefom Odseka za neharmonizovane tehničke propise, notifikaciju i registre, kako bi u ime Vlade Srbije i Ministarstva privrede, kao i u svoje ime izrazio poštovanje celokupnim aktivnostima rukovodstva i zaposlenima u ATS-u u procesu revitalizacije koja je realizovana u proteklih 20 meseci, a posebno za uspešno sproveden plan po pitanju priprema za EA ocenjivanje.

Ministar je tom prilikom izrazio podršku ATS-u u predmetnom ocenjivanju ispred Ministarstva privrede i Vlade Republike Srbije, kao i spremnost Ministarstva da, u skladu sa svojim nadležnostima, pomogne ATS-u u širenju svesti o značaju akreditacije, kao i nastavku promocije akreditacije kod relevantnih državnih organa, uzimajući u obzir da je akreditacija jedno od najpoželjnijih sredstava kojima se dokazuje kompetentnost.

Prof.dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a se zahvalio ministru na ukazanoj časti i priznanju za postignute rezultate u protekloj godini. Tokom razgovora sa ministrom Kneževićem i njegovim timom, rukovodstvo ATS-a i v.d. direktor ATS-a prof.dr Aco Janićijević predložili su program aktivnosti u vezi sa novim konceptom kvalitetnije saradnje kako sa klijentima (TOU) tako i sa ostalim privrednim subjektima Republike Srbije.

Predloženo je takođe da novi kvalitet u saradnji ATS-a i Ministarstva bude artikulisan protokolom o sveobuhvatnoj saradnji, koji bi bio uzorni model saradnje ATS-a i sa ostalim ministarstvima, jer je evidentno da za tim modelom saradnje postoji velika potreba. Obe strane su naglasile da u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ATS takođe daje svoj veliki doprinos u vidu održavanja već potpisanih multilateralnih sporazuma sa EA, čime ostvaruje preduslov za pridruživanje Republike Srbije Evropskoj uniji kroz aktivno učešće u pregovaračkoj grupi Poglavlja 1- slobodno kretanje robe.

Ministar privrede Goran Knežević, v.d. direktora ATS-a, prof. dr Aco Janićijević i Emanuele Riva (Accredia), vođa tima kolegijalih ocenjivača EA

Sastanak ministra privrede Gorana Kneževića i njegovih saradnika sa v.d. direktorom ATS-a prof. dr Acom Janićijevićem i rukovodstvom ATS-a i gospodinom Emanuelom Rivom, vođom tima kolegijalnih ocenjivača EA