Navigacija

Održana prva međunarodna konferencija o akreditaciji medicinskih laboratorija

Aktuelnosti

Prva međunarodna konferencija o akreditaciji medicinskih laboratorija pod nazivom „1ST CONFERENCE ON MEDICAL LABORATORY ACCREDITATION AND QUALITY SYSTEMS: EUROPEAN ANSWERS“(CLAQ) održana je 20. i 21. aprila 2017. godine u Beogradu, u organizaciji Kliničkog centra Srbije - Centra za medicinsku biohemiju i Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Svetske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (IFCC), Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (EFLM) i Evropske federacije za farmakogenomiku i personalizovanu terapiju (ESPT) Ministarstva zdravlja RS, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Ministarstva privrede RS i Privredne komore Srbije. Konferenciju je ispred Ministarstva privrede otvorio Jovan Petrović, v.d. pomoćnika ministra za sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

On je istakao da je akreditacija samo jedna od bitnih komponenti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji koju Ministarstvo privrede intezivno razvija već punih 10 godina. "Akreditaciono telo Srbije je od 2014. godine punopravan član Evropske Akreditacije što omogućava našoj privredi da svi rezultai ispitivanja sačinjeni u našim akreditovanim laboratorijama, budu priznati i u EU. Ovim članstvom, su znato smanjeni troškovi ispitivanja i povećana je konkuretnost naših proizvoda, a naša akreditovana tela postala su lideri u regionu", rekao je Petrović.

Prema njegovim rečima, do sada, imamo preko 530 akreditacija, od toga preko 300 akreditovanih laboratorija po standardu ISO/IEC17025, 13 medicinskih laboratorija po standardu ISO 15189, preko 150 kontrolnih i sertifikacionih tela i 55 laboratorija za etaloniranje.

Ministarstvo privrede, kao nosilac pregovora sa EU u okviru PG 1 – Sloboda kretanja roba, usaglasilo je 100 odsto svoje propise sa propisima Evropske unije. Ovo poglavlje obuhvata većinu neprehrambenih industrijskih proizvoda. Petrović je istakao uspešnu saradnju koju imamo sa Ministarstvom zdravlja u prenošenju direktiva EU koje se odnose na medicinske proizvode, u okviru PG 1.

Ispred Akreditacionog tela Srbije učesnike skupa je pozdravio v.d. direktora ATS-a, prof. dr Aco Janićijević. On je u svom govoru istakao važnost akreditacije u oblasti medicine i medicinskih laboratorija. Posebno je naglasio značaj koji ATS ima u uspostavljanju i kontinuiranom održavanju sistema akreditacije, kao i značaj koji akreditacija ima za privredu, privrednike i građane Srbije. Takođe, je istakao da punopravno članstvo ATS-a u Evropskoj organizaciji za akreditaciju (EA), Međunarodnom forumu za akreditaciju (IAF) i   Međunarodnoj organizaciji za akreditaciju laboratorija (ILAC), kao i to što je ATS potpisnik međunarodnih multilateralnih sporazuma o priznavanju sistema akreditacije (EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA), govori o postignutoj jednakosti i pouzdanosti isprava o usaglašenosti koje izdaju akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti iz Srbije širom Evrope i sveta.

             

                                         prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a

Konferenciji su prisustvovali stručnjaci u oblasti laboratorijske medicine, zaposleni u bolnicama i privatnim laboratorijama, inženjeri i tehničari, kao i učesnici koji se bave menadžmentom kvaliteta i akreditacijom medicinskih laboratorija, zaposleni ATS-a i ocenjivači ATS-a. Konferencija je pružila priliku učesnicima iz Srbije i jugoistočne Evrope da podele svoja iskustva sa ekspertima iz ove oblasti (članovima Radne grupe za zaštitu zdravlja Komiteta za laboratorije Evropske organizacije za akreditaciju (EA LC WG Health Care)), kao i istaknutim stručnjacima iz medicinskih laboratorija Evrope i regiona (Francuske, Španije, Holandije, Belgije, Nemačke i Velike Britanije) i da se edukuju iz oblasti akreditacije.

Tokom dva dana konferencije bilo je reči o praktičnim aspektima primene ISO 15189 standarda, prednostima, kritičnim tačkama, uniformnoj primeni koncepta akreditacije, kao i značaju akreditacije medicinskih laboratorija. Drugog dana konferencije predstavnici balkanskih zemalja (Albanije, Makedonije, Rumunije, Grčke, Srbije i Turske) su prezentovali svoja dostignuća u procesu akreditacije laboratorija. Takođe, bilo je reči i o akreditaciji laboratorija u skladu sa standardom ISO 22870 (point of care testing), vezanim za dijagnostiku pored postelje pacijenta (point of care).

        

dr Ljubinka Gligić, savetnik direktora, predstavila je iskustva ATS-a u akreditaciji medicinskih laboratorija

Zahvaljujući odličnoj organizaciji konferencije za koju je bila zadužena prof. dr Sanja Stanković, direktor konferencije i direktor Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije, kao i pokazanom interesovanju učesnika skupa, koji su potvrdili uspešnost održane konferencije ona će biti održana i sledeće godine.

                                     

prof. dr Sanja Stanković, direktor konferencije i direktor Centra za medicinsku biohemiju