Навигација

Одржана прва међународна конференција о акредитацији медицинских лабораторија

Актуелности

Првa међународна конференција о акредитацији медицинских лабораторија под називом „1ST CONFERENCE ON MEDICAL LABORATORY ACCREDITATION AND QUALITY SYSTEMS: EUROPEAN ANSWERS“(CLAQ) одржана је 20. и 21. априла 2017. године у Београду, у организацији Клиничког центра Србије - Центра за медицинску биохемију и Акредитационог тела Србије (АТС).

Конференција је одржана под покровитељством Светске федерације за клиничку хемију и лабораторијску медицину (IFCC), Европске федерације за клиничку хемију и лабораторијску медицину (EFLM) и Европске федерације за фармакогеномику и персонализовану терапију (ESPT) Министарства здравља РС, Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Министарства привреде РС и Привредне коморе Србије. Конференцију је испред Министарства привреде отворио Јован Петровић, в.д. помоћника министра за сектор за квалитет и безбедност производа.

Он је истакао да је акредитација само једна од битних компоненти инфраструктуре квалитета у Републици Србији коју Министарство привреде интезивно развија већ пуних 10 година. "Акредитационо тело Србије је од 2014. године пуноправан члан Европске Акредитације што омогућава нашој привреди да сви резултаи испитивања сачињени у нашим акредитованим лабораторијама, буду признати и у ЕУ. Овим чланством, су знато смањени трошкови испитивања и повећана је конкуретност наших производа, а наша акредитована тела постала су лидери у региону", рекао је Петровић.

Према његовим речима, до сада, имамо преко 530 акредитација, од тога преко 300 акредитованих лабораторија по стандарду ISO/IEC17025, 13 медицинских лабораторија по стандарду ISO 15189, преко 150 контролних и сертификационих тела и 55 лабораторија за еталонирање.

Министарство привреде, као носилац преговора са ЕУ у оквиру ПГ 1 – Слобода кретања роба, усагласило је 100 одсто своје прописе са прописима Европске уније. Ово поглавље обухвата већину непрехрамбених индустријских производа. Петровић је истакао успешну сарадњу коју имамо са Министарством здравља у преношењу директива ЕУ које се односе на медицинске производе, у оквиру ПГ 1.

Испред Акредитационог тела Србије учеснике скупа је поздравио в.д. директора АТС-а, проф. др Ацо Јанићијевић. Он је у свом говору истакао важност акредитације у области медицине и медицинских лабораторија. Посебно је нагласио значај који АТС има у успостављању и континуираном одржавању система акредитације, као и значај који акредитација има за привреду, привреднике и грађане Србије. Такође, је истакао да пуноправно чланство АТС-а у Европској организацији за акредитацију (ЕА), Међународном форуму за акредитацију (IAF) и   Међународној организацији за акредитацију лабораторија (ILAC), као и то што је АТС потписник међународних мултилатералних споразума о признавању система акредитације (ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA), говори о постигнутој једнакости и поузданости исправа о усаглашености које издају акредитована тела за оцењивање усаглашености из Србије широм Европе и света.

             

                                         проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а

Конференцији су присуствовали стручњаци у области лабораторијске медицине, запослени у болницама и приватним лабораторијама, инжењери и техничари, као и учесници који се баве менаџментом квалитета и акредитацијом медицинских лабораторија, запослени АТС-а и оцењивачи АТС-а. Конференција је пружила прилику учесницима из Србије и југоисточне Европе да поделе своја искуства са експертима из ове области (члановима Радне групе за заштиту здравља Комитета за лабораторије Европске организације за акредитацију (EA LC WG Health Care)), као и истакнутим стручњацима из медицинских лабораторија Европе и региона (Француске, Шпаније, Холандије, Белгије, Немачке и Велике Британије) и да се едукују из области акредитације.

Током два дана конференције било је речи о практичним аспектима примене ISO 15189 стандарда, предностима, критичним тачкама, униформној примени концепта акредитације, као и значају акредитације медицинских лабораторија. Другог дана конференције представници балканских земаља (Албаније, Македоније, Румуније, Грчке, Србије и Турске) су презентовали своја достигнућа у процесу акредитације лабораторија. Такође, било је речи и о акредитацији лабораторија у складу са стандардом ISO 22870 (point of care testing), везаним за дијагностику поред постеље пацијента (point of care).

        

др Љубинка Глигић, саветник директора, представила је искуства АТС-а у акредитацији медицинских лабораторија

Захваљујући одличној организацији конференције за коју је била задужена проф. др Сања Станковић, директор конференције и директор Центра за медицинску биохемију Клиничког центра Србије, као и показаном интересовању учесника скупа, који су потврдили успешност одржане конференције она ће бити одржана и следеће године.

                                     

проф. др Сања Станковић, директор конференције и директор Центра за медицинску биохемију