Navigacija

Nove akreditacije u januaru 2017. godine

Aktuelnosti

Tokom januara meseca 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

1. Zdravstvena ustanova „Jugolab“ Zavod za laboratorijsku, dijagnostiku Novi Sad, Cara Dušana 67, Novi Sad (akreditacioni broj 03-013)

2. Ministarstvo privrede, Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa14 (akreditacioni broj 04-025)

3. Institut za fiziku, Centar za fotoniku, Laboratorija za optoelektroniku, Beograd, Pregrevica 118 (akreditacioni broj 02-067).

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.