Навигација

Нове акредитације у јануару 2017. године

Актуелности

Током јануара месеца 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

1. Здравствена установа „Југолаб“ Завод за лабораторијску, дијагностику Нови Сад, Цара Душана 67, Нови Сад (акредитациони број 03-013)

2. Министарство привреде, Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа14 (акредитациони број 04-025)

3. Институт за физику, Центар за фотонику, Лабораторија за оптоелектронику, Београд, Прегревица 118 (акредитациони број 02-067).

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.