Navigacija

ISS punopravni član CEN-a i CENELEC-a

Aktuelnosti

Institut za standardizaciju Srbije primljen je u punopravno članstvo evropskih organizacija za standardizaciju CEN i CENELEC čime se predstavnicima privrede i drugim zainteresovanim stranama, ravnopravno učešće u evropskoj standardizaciji i direktan pristup standardizacijskim dokumentima.

Članstvo Instituta u CEN-u i CENELEC -u, ostvareno uz pomoć i podršku Ministarstva privrede, koje je nadležno za oblast standardizacije, u skladu je sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, Strategijom unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period od 2015 – 2020. godine i predstavlja direktnu podršku pregovorima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

V.d. direktora Instituta Tatjana Bojanić  rekla je tim povodom da je Institut prepoznat kao jaka, moderna i perspektivna organizacija, koja namerava da se uključi u sve evropske standardizacijske aktivnosti, kao i da investira u unapređenje svojih kapaciteta.

Elena Santjago Cid, generalni direktor CENa- i CENELEC-a, istakla je da Institut aktivno doprinosi evropskoj standardizaciji, podstiče inovacije i tehnološki razvoj. Punopravno članstvo Instituta u ovim organizacijama predstavlja pozitivan razvoj događaja ne samo za evropsku standardizaciju, već i za ekonomiju Balkana i cele jugoistočne Evrope, što  takođe pokazuje da Republika Srbija može biti potpuno integrisana u jedinstveno evropsko tržište.

Prijava Instituta za punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju, podneta je u maju 2016. godine, nakon višegodišnjeg intenzivnog rada na preuzimanju evropskih standarda, a u periodu od 5. do 7. septembra 2016. godine, prema pravilima evropskih organizacija za standardizaciju CEN i CENELEC, sprovedena je provera pripremljenosti Instituta sa ciljem da se utvrdi da li i u kojoj meri Institut ispunjava kriterijume za prijem u punopravno članstvo pomenutih organizacija. Prilikom ocenjivanja nije utvrđena nijedna neusaglašenost sa utvrđenim zahtevima.