Navigacija

Nove akreditacije u julu 2016. godine

Aktuelnosti

Tokom jula meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluku o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za etaloniranje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, itd.

Akreditacija je prvi put dodeljena laboratoriji za etaloniranje:
1.    MANO-TEST DOO društvo za inženjering, uvoz i izvoz, trgovinu, proizvodnju i metrologiju, Beograd, Zemun, Bačka 39/19.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.