Навигација

Нове акредитације у јулу 2016. године

Актуелности

Током јула месеца 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуку о додели акредитације за једну лабораторију за еталонирање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, итд.

Акредитација је први пут додељена лабораторији за еталонирање:
1.    МАНО-ТЕСТ ДОО друштво за инжењеринг, увоз и извоз, трговину, производњу и метрологију, Београд, Земун, Бачка 39/19.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.