Navigacija

Nove akreditacije u maju 2016. godine

Aktuelnosti

Tokom maja meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jedno kontrolno telo, jednu laboratoriju za etaloniranje i jednu laboratoriju za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija kontrolnom telu:

- „Vagar Milan“ DOO Sombor; Milke Grgurove 20, Sombor

laboratoriji za etaloniranje:

- “Tehnoproces” d.o.o. Pančevo, “Tehnoproces kvalitet” (TQ), Sinđelićeva br. 40c, Pančevo

i laboratoriji za ispitivanje:

- SIQ DOO Beograd, Beograd-Zemun, Cara Dušana 266.

Akreditacija je ukinuta sertifikacionom telu za sertifikaciju proizvoda:

- ETKO PANONIJA Novi Sad, Trg slobode 3

laboratoriji za ispitivanje:

- ŽITKO PLUS DOO Služba obezbeđenja kvaliteta Laboratorija Bačka Topola, Glavna 90

i kontrolnom telu:

- Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge, „Oil Comerc Company’’ d.o.o, Dimitrija Tucovića 42/1, Kraljevo.

Sve detaljne informacije o akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.