Navigacija

Održano predavanje za studente FON-a

Aktuelnosti

U sklopu realizacije strateškog cilja Akreditacionog tela Srbije (ATS), koji se odnosi na podizanje nivoa svesti svih zainteresovanih strana i javnosti o značaju akreditacije, na Fakultetu organizacionih nauka (FON) Univerziteta u Beogradu je 11. maja 2016. godine održano predavanje na temu „Sistem akreditacije u Republici Srbiji - stanje i perspektive“ studentima četvrte godine studijske grupe Menadžment i organizacija. Gostujuće predavanje je, na poziv doc. dr Gordane Pejović, predmetnog nastavnika Fakulteta organizacionih nauka, održao Radivoje Nikoličić, savetnik direktora ATS-a.

Studentima je predstavljena uloga ATS-a u našoj zemlji, prikazane su koristi od akreditacije, kao i činjenice o ATS-u, što je uključilo do sada postignute rezultate na akreditaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) iz naše zemlje, ali i pozicioniranje ATS-a u Evropskoj organizaciji za akreditaciju (EA) i drugim međunarodnim organizacijama za akreditaciju (ILAC i IAF). Na kraju je predstavljen razvoj sistema akreditacije u Republici Srbiji, kao i razvojni ciljevi ATS-a. Studenti FON-a su na ovaj način došli do praktičnih saznanja u okviru predmeta Akreditacija i sertifikacija i imali su priliku, koju su u dobroj meri iskoristili, da kroz postavljena pitanja dobiju neposredne odgovore o radu ATS-a i njegovim postignutim rezultatima.