Navigacija

Nove akreditacije u aprilu 2016. godine

Aktuelnosti

Tokom aprila meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dva kontrolna tela i jednu laboratoriju za etaloniranje, odnosno niz odluka o dodeli akreditacije, održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija kontrolnim telima:

- GIA LAB društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad,  Primorska 86, Beograd

- Decimal Lab DOO, Nikole Pašića 31, Užice

i laboratoriji za etaloniranje:

- FADIP MERNA TEHNIKA DOO Bečej, Laboratorija za etaloniranje, Bečej, Hajduk Veljka 61.

Sve detaljne informacije o akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.