Навигација

Нове акредитације у априлу 2016. године

Актуелности

Током априла месеца 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за два контролна тела и једну лабораторију за еталонирање, односно низ одлука о додели акредитације, одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, итд.

Додељена је акредитација контролним телима:

- GIA LAB друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад,  Приморска 86, Београд

- Децимал Лаб ДОО, Николе Пашића 31, Ужице

и лабораторији за еталонирање:

- ФАДИП МЕРНА ТЕХНИКА ДОО Бечеј, Лабораторија за еталонирање, Бечеј, Хајдук Вељка 61.

Све детаљне информације о акредитованим телима за оцењивање усаглашености можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.