Navigacija

Održana radionica u vezi novina koje donosi standard ISO/IEC 17021-1

Seminari

Akreditaciono telo Srbije je, u periodu od 15. do 17. marta 2016. godine, bilo domaćin radionice tokom koje su objašnjene novine koje donosi standard ISO/IEC 17021-1, a koja je održana u okviru regionalnog PTB projekta „Promocija regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi u oblasti infrastrukture kvaliteta“. Pored predstavnika domaćina, radionici su prisustvovali i predstavnici akreditacionih tela iz regiona: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Makedonije i Crne Gore.

Predavači na obuci su bili Janet Gascoigne i Phil Shaw iz Akreditacionog tela Velike Britanije (UKAS).


Janet Gascoigne i Phil Shaw, UKAS

Osnovni cilj seminara je bio da (vodeći) ocenjivači razmene iskustva u vezi primene, tumačenja i načina ocenjivanja novih zahteva standarda ISO/IEC 17021-1:2015 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta — Deo 1: Zahtevi), kao i pripadajućih delova (tehničkih specifikacija) standarda (delovi 2-10) i standarda nivoa 3, 4 i 5.
Tokom radionice su obuhvaćene sledeće teme:

•   istorijat nastanka standarda ISO/IEC 17021 i novine koje donosi standard ISO/IEC 17021-1
•    ISO/IEC 17021-2/ISO/IEC 17021-3 i dokument IAF-a sa obavezujućom primenom (IAF MD10)
•    ISO/TS 22003:2013 i dokument IAF-a sa obavezujućom primenom (IAF MD16)
•    ISO/TS 17023:2013 i dokumenta IAF-a sa obavezujućom primenom (IAF MD1, IAF MD5, IAF MD11) - trajanje provera
•    nova izdanja standarda ISO 9001 i ISO 14001 (prelazni periodi, razlike)
•    iskustva u primeni standarda ISO 27001 i ISO/IEC 27006:2015, kao i dokumenta IAF-a sa obavezujućom primenom (IAF MD 13)
•    iskustva u primeni standarda ISO 50001 i očekivanja (ISO 50003)
•    iskustva u primeni standarda ISO 13485
•    iskustva u primeni standarda ISO 28000

 


Učesnici radionice

ATS će, nakon što završi pripremne aktivnosti vezane za izmenu dokumentacije i pripremu ocenjivača za ocenjivanje prema novim zahtevima standarda, biti spreman da od 1. juna 2016. godine ocenjuje sertifikaciona tela prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, odnosno posle 30. aprila 2016. godine ATS neće prihvatati prijave za akreditaciju prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2011, već isključivo prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

⃰ This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and ICJ Advisory opinion on the Kosovo declaration of independence.